MakroExpress: Produkcja przemysłowa w lutym: 4.9%r/r, wskaźnik PPI: 0.1%r/r

Produkcja przemysłowa wzrosła w lutym o 4.9%r/r wobec wzrostu o 1.1%r/r w styczniu i konsensusu rynkowego zakładającego wzrost o 2.0%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja wzrosła o 3.2%r/r wobec wzrostu o 3.5%r/r w styczniu. Ceny producentów (PPI) wzrosły w lutym o 0.1%r/r wobec wzrostu o 0.8%r/r w styczniu. Konsensus rynkowy wskazywał na odczyt PPI na poziomie 0.3%r/r.

Wnioski: Lutowe wyniki sektora przemysłowego okazały się znacznie lepsze od prognoz. Bardzo wysoka jest dynamika roczna, ale przede wszystkim wzrost o 2.2% w stosunku do stycznia (mimo jednego dnia roboczego mniej) pokazuje, że bardzo silny był w lutym popyt na produkty przemysłu, prawdopodobnie zarówno krajowy, jak i zagraniczny. Po dwóch miesiącach br. dynamika produkcji przemysłowej oscylowała w okolicach 3.0% i była „na dobrej drodze” do wyniku po marcu lepszego niż w czwartym kwartale 2019 r. (tempo wzrostu produkcji przemysłowej wyniosło wówczas 3.4%r/r) Niestety pandemia koronawirusa zmieniła wszystko i w marcu należy oczekiwać bardzo słabych wyników, prawdopodobnie na minusie. Wiele fabryk od mniej więcej połowy marca zmuszonych jest działać w ograniczonym zakresie, a niektóre (jak np. fabryki samochodów) w ogóle wstrzymują produkcję. Tempo wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale, dzięki dobrym wynikom za styczeń i luty, będzie zapewne jeszcze na plusie. W drugim kwartale, jeśli sytuacja się nie zmieni (i oby się jeszcze nie pogorszyła), możemy zobaczyć pierwszy po 1990 r. spadek PKB. Na dzień dzisiejszy Polsce, tak jak wielu innym krajom w UE i poza UE, grozi recesja.

RPP bardzo wnikliwie obserwuje sytuację, czego chociażby potwierdzeniem jest zupełnie niespodziewana jeszcze tydzień temu, a dokonana we wtorek w tym tygodniu, obniżka stóp procentowych. Ponieważ jednak cel tej obniżki był zupełnie inny niż wszystkie zmiany stóp dokonywane w latach wcześniejszych (chodziło o obniżenie kosztów dla kredytobiorców), nie należy spodziewać się, że w przypadku coraz słabszych wyników produkcji przemysłowej dokonywane będą kolejne cięcia stóp. Należy raczej w takiej sytuacji oczekiwać kolejnych działań niestandardowych NBP.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat