MakroExpress

21 września 2023 r.
MakroExpress: Produkcja budowlano-montażowa w sierpniu: +3.5%r/r; sprzedaż detaliczna: +3.1%r/r (nominalnie), -2.7%r/r (realnie)

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w sierpniu o 3.5%r/r wobec wzrostu o 1.1%r/r w lipcu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 1.1%r/r. Sprzedaż detaliczna wzrosła w lipcu nominalnie o 3.1%r/r wobec wzrostu o 2.1%r/r w poprzednim miesiącu. ...

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w sierpniu o 3.5%r/r wobec wzrostu o 1.1%r/r w lipcu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 1.1%r/r. Sprzedaż detaliczna wzrosła w lipcu nominalnie o 3.1%r/r wobec wzrostu o 2.1%r/r w poprzednim miesiącu. ...

Czytaj więcej
20 września 2023 r.
MakroExpress: Produkcja przemysłowa w sierpniu: -2.0%r/r; PPI: -2.8%r/r

Produkcja przemysłowa spadła w sierpniu o 2.0%r/r wobec spadku o 2.3%r/r (po korekcie z 2.7%r/r) w lipcu i konsensusu rynkowego zakładającego spadek o 1.7%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja spadła w sierpniu o 1.8%r/r wobec spadku o 2.0%r/r w lipcu. ...

Produkcja przemysłowa spadła w sierpniu o 2.0%r/r wobec spadku o 2.3%r/r (po korekcie z 2.7%r/r) w lipcu i konsensusu rynkowego zakładającego spadek o 1.7%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja spadła w sierpniu o 1.8%r/r wobec spadku o 2.0%r/r w lipcu. ...

Czytaj więcej
20 września 2023 r.
MakroExpress: Płace w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu: +11.9%r/r, zatrudnienie: 0.0%r/r

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w sierpniu nominalnie o 11.9%r/r wobec wzrostu o 10.4%r/r w lipcu i okazało się zbliżone do średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 11.8%r/r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nie zmieniło się r/r w sierpniu wobec wzrostu o 0.1%r/r w lipcu i konsensusu rynkowego wskazującego na wzrost o 0.1%r/r. Realny...

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w sierpniu nominalnie o 11.9%r/r wobec wzrostu o 10.4%r/r w lipcu i okazało się zbliżone do średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 11.8%r/r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nie zmieniło się r/r w sierpniu wobec wzrostu o 0.1%r/r w lipcu i konsensusu rynkowego wskazującego na wzrost o 0.1%r/r. Realny...

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie wpisy

Autorzy

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl