MakroExpress

01 czerwca 2023 r.
MakroExpress: Wskaźnik PMI w maju wzrósł do 47.0pkt z 46.6pkt w kwietniu

Wskaźnik PMI w przetwórstwie wzrósł w maju do 47.0pkt z 46.6pkt w kwietniu. Konsensus rynkowy wskazywał na spadek wskaźnika do 46.0pkt. Wnioski: Po dwóch miesiącach spadków wskaźnik PMI wzrósł w maju, podczas gdy konsensus rynkowy wskazywał na jego dalszy spadek. ...

Wskaźnik PMI w przetwórstwie wzrósł w maju do 47.0pkt z 46.6pkt w kwietniu. Konsensus rynkowy wskazywał na spadek wskaźnika do 46.0pkt. Wnioski: Po dwóch miesiącach spadków wskaźnik PMI wzrósł w maju, podczas gdy konsensus rynkowy wskazywał na jego dalszy spadek. ...

Czytaj więcej
31 maja 2023 r.
MakroExpress: Wskaźnik CPI w maju (flash): 13.0%r/r

Wskaźnik CPI w maju, wg „szybkiego” szacunku GUS, wyniósł 13.0%r/r wobec 14.7%r/r w kwietniu oraz konsensusu rynkowego na poziomie 13.4%r/r. W ujęciu miesięcznym ceny nie zmieniły się (0.0%) wobec wzrostu o 0.7%m/m w kwietniu. ...

Wskaźnik CPI w maju, wg „szybkiego” szacunku GUS, wyniósł 13.0%r/r wobec 14.7%r/r w kwietniu oraz konsensusu rynkowego na poziomie 13.4%r/r. W ujęciu miesięcznym ceny nie zmieniły się (0.0%) wobec wzrostu o 0.7%m/m w kwietniu. ...

Czytaj więcej
31 maja 2023 r.
MakroExpress: PKB w Q1’23 (wstępny szacunek): -0.3%r/r

Według wstępnego szacunku GUS wzrost PKB w Polsce w I kwartale 2023 r. wyniósł -0.3%r/r wobec ”szybkiego” szacunku na poziomie -0.2%r/r i wobec wzrostu o 2.3%r/r w IV kwartale 2022 r. Spośród składowych PKB: - popyt krajowy – spadł o 5.2%r/r, gdzie dynamika konsumpcji prywatnej wyniosła -2.0%r/r, a dynamika inwestycji +5.5%r/r, zaś wkład zapasów do PKB wyniósł -4.1 pkt. ...

Według wstępnego szacunku GUS wzrost PKB w Polsce w I kwartale 2023 r. wyniósł -0.3%r/r wobec ”szybkiego” szacunku na poziomie -0.2%r/r i wobec wzrostu o 2.3%r/r w IV kwartale 2022 r. Spośród składowych PKB: - popyt krajowy – spadł o 5.2%r/r, gdzie dynamika konsumpcji prywatnej wyniosła -2.0%r/r, a dynamika inwestycji +5.5%r/r, zaś wkład zapasów do PKB wyniósł -4.1 pkt. ...

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie wpisy

Autorzy

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl