MakroExpress

30 stycznia 2023 r.
Makro Express: PKB w 2022: +4.9% (wstępny szacunek)

Według opublikowanego dzisiaj wstępnego szacunku GUS wzrost PKB w 2022 r. wyniósł 4.9%. Jest to wynik nieco wyższy od konsensusu rynkowego na poziomie 4.8%. Dynamika popytu krajowego wyniosła 5.5% w porównaniu ze wzrostem o 8.4% w 2021 r., gdzie spożycie indywidualne wzrosło o 3.0%, a inwestycje o 4.6%. ...

Według opublikowanego dzisiaj wstępnego szacunku GUS wzrost PKB w 2022 r. wyniósł 4.9%. Jest to wynik nieco wyższy od konsensusu rynkowego na poziomie 4.8%. Dynamika popytu krajowego wyniosła 5.5% w porównaniu ze wzrostem o 8.4% w 2021 r., gdzie spożycie indywidualne wzrosło o 3.0%, a inwestycje o 4.6%. ...

Czytaj więcej
23 stycznia 2023 r.
MakroExpress: Produkcja przemysłowa w grudniu: +1.0%r/r; PPI: +20.4%r/r; produkcja bud.-mont.: -0.8%r/r; sprzedaż detaliczna: +0.2%r/r (realnie)

Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu o 1.0%r/r wobec wzrostu o 4.5%r/r (po korekcie) w listopadzie i konsensusu rynkowego zakładającego wzrost o 1.7%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja wzrosła w grudniu o 5.6%r/r wobec wzrostu o 4.4%r/r w listopadzie. ...

Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu o 1.0%r/r wobec wzrostu o 4.5%r/r (po korekcie) w listopadzie i konsensusu rynkowego zakładającego wzrost o 1.7%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja wzrosła w grudniu o 5.6%r/r wobec wzrostu o 4.4%r/r w listopadzie. ...

Czytaj więcej
20 stycznia 2023 r.
MakroExpress: Płace w sektorze przedsiębiorstw w grudniu: +10.3%r/r, zatrudnienie: +2.2%r/r

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w grudniu nominalnie o 10.3%r/r wobec wzrostu o 13.9%r/r w listopadzie, co jest wynikiem niższym od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 13.1%r/r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w grudniu o 2.2%r/r wobec wzrostu o 2.3%r/r w listopadzie i konsensusu rynkowego wskazującego na wzrost o 2.3%r/r....

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w grudniu nominalnie o 10.3%r/r wobec wzrostu o 13.9%r/r w listopadzie, co jest wynikiem niższym od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 13.1%r/r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w grudniu o 2.2%r/r wobec wzrostu o 2.3%r/r w listopadzie i konsensusu rynkowego wskazującego na wzrost o 2.3%r/r....

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie wpisy

Autorzy

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl