MakroExpress

30 listopada 2023 r.
MakroExpress: PKB w Q3’23 (wstępny szacunek): +0.5%r/r

Według wstępnego szacunku GUS wzrost PKB w Polsce w III kwartale 2023 r. wyniósł 0.5%r/r wobec ”szybkiego” szacunku na poziomie 0.4%r/r i wobec spadku o 0.6%r/r w II kwartale br. Spośród składowych PKB: - popyt krajowy – spadł o 5.2%r/r, gdzie dynamika konsumpcji prywatnej wyniosła +0.8%r/r, a dynamika inwestycji +7.2%r/r, zaś wkład zapasów do PKB wyniósł -7.7 pkt. ...

Według wstępnego szacunku GUS wzrost PKB w Polsce w III kwartale 2023 r. wyniósł 0.5%r/r wobec ”szybkiego” szacunku na poziomie 0.4%r/r i wobec spadku o 0.6%r/r w II kwartale br. Spośród składowych PKB: - popyt krajowy – spadł o 5.2%r/r, gdzie dynamika konsumpcji prywatnej wyniosła +0.8%r/r, a dynamika inwestycji +7.2%r/r, zaś wkład zapasów do PKB wyniósł -7.7 pkt. ...

Czytaj więcej
30 listopada 2023 r.
MakroExpress: Wskaźnik CPI w listopadzie (flash): 6.5%r/r

Wskaźnik CPI w listopadzie, wg „szybkiego” szacunku GUS, wyniósł 6.5%r/r wobec 6.6%r/r w październiku oraz konsensusu rynkowego na poziomie 6.6%r/r. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0.7%. Wnioski: Listopad, wg „szybkiego” szacunku GUS, przyniósł jeszcze delikatne zejście wskaźnika CPI, do 6.5%r/r. O ile więc kolejny szacunek nie zostanie skorygowany, to listopadowy odczyt...

Wskaźnik CPI w listopadzie, wg „szybkiego” szacunku GUS, wyniósł 6.5%r/r wobec 6.6%r/r w październiku oraz konsensusu rynkowego na poziomie 6.6%r/r. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0.7%. Wnioski: Listopad, wg „szybkiego” szacunku GUS, przyniósł jeszcze delikatne zejście wskaźnika CPI, do 6.5%r/r. O ile więc kolejny szacunek nie zostanie skorygowany, to listopadowy odczyt...

Czytaj więcej
22 listopada 2023 r.
MakroExpress: Produkcja budowlano-montażowa w październiku: +9.8%r/r

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w październiku o 9.8%r/r wobec wzrostu o 11.5%r/r we wrześniu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 11.0%r/r. Wnioski: Październikowe dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej okazały się nieco słabsze od wrześniowych oraz od średnich prognoz rynkowych, niemniej jednak dynamika była relatywnie wysoka...

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w październiku o 9.8%r/r wobec wzrostu o 11.5%r/r we wrześniu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 11.0%r/r. Wnioski: Październikowe dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej okazały się nieco słabsze od wrześniowych oraz od średnich prognoz rynkowych, niemniej jednak dynamika była relatywnie wysoka...

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie wpisy

Autorzy

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl