MakroExpress

05 czerwca 2024 r.
MakroExpress: W przypadku podniesienia cen energii w II poł. 2024 r. inflacja wzrośnie - komunikat po posiedzeniu RPP

W dzisiejszym komunikacie RRP zwraca uwagę, że w Polsce następuje stopniowe ożywienie aktywności gospodarczej oraz utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Jednocześnie w ocenie Rady napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej...

W dzisiejszym komunikacie RRP zwraca uwagę, że w Polsce następuje stopniowe ożywienie aktywności gospodarczej oraz utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Jednocześnie w ocenie Rady napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej...

Czytaj więcej
05 czerwca 2024 r.
MakroExpress: RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych (referencyjna wynosi 5.75%)

RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych. Wynoszą one odpowiednio: · stopa referencyjna: 5.75% w skali rocznej; · stopa lombardowa: 6.25% w skali rocznej; · stopa depozytowa: 5.25% w skali rocznej; · stopa redyskonta weksli: 5.80% w skali rocznej; · stopa dyskontowa weksli: 5.85% w skali rocznej Komunikat RPP z uzasadnieniem dzisiejszej decyzji zostanie opublikowany o godz. ...

RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych. Wynoszą one odpowiednio: · stopa referencyjna: 5.75% w skali rocznej; · stopa lombardowa: 6.25% w skali rocznej; · stopa depozytowa: 5.25% w skali rocznej; · stopa redyskonta weksli: 5.80% w skali rocznej; · stopa dyskontowa weksli: 5.85% w skali rocznej Komunikat RPP z uzasadnieniem dzisiejszej decyzji zostanie opublikowany o godz. ...

Czytaj więcej
03 czerwca 2024 r.
MakroExpress: PKB w Q1’24 (wstępny szacunek): +2.0%r/r

Według wstępnego szacunku GUS wzrost PKB w Polsce w I kwartale 2024 r. wyniósł 2.0%r/r wobec "szybkiego” szacunku na poziomie 1.9%r/r i wobec wzrostu o 1.0%r/r w IV kwartale 2023 r. Spośród składowych PKB: - popyt krajowy – wzrósł o 1.7%r/r, gdzie dynamika konsumpcji prywatnej wyniosła +4.6%r/r, a dynamika inwestycji -1.8%r/r, zaś wkład zapasów do PKB wyniósł -2.8 pkt. ...

Według wstępnego szacunku GUS wzrost PKB w Polsce w I kwartale 2024 r. wyniósł 2.0%r/r wobec "szybkiego” szacunku na poziomie 1.9%r/r i wobec wzrostu o 1.0%r/r w IV kwartale 2023 r. Spośród składowych PKB: - popyt krajowy – wzrósł o 1.7%r/r, gdzie dynamika konsumpcji prywatnej wyniosła +4.6%r/r, a dynamika inwestycji -1.8%r/r, zaś wkład zapasów do PKB wyniósł -2.8 pkt. ...

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie wpisy

Autorzy

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl