Raport Specjalny - Nowa rola EBC w 2014 r.

Raport specjalny

Obniżki stóp procentowych oraz rozpoczęcie przygotowań w listopadzie 2013 r. do przejęcia nadzoru nad sektorem bankowym w strefie euro to wstęp do poważniejszych wyzwań z jakimi w rozpoczynającym się roku będzie musiał się zmierzyć Europejski Bank Centralny (EBC). W obliczu restrykcyjnej polityki fiskalnej to bank centralny będzie zmuszony do przejęcia wiodącej roli w kreowaniu polityki gospodarczej. Dalsze obniżki stóp procentowych (w tym obniżenie stopy depozytowej do poniżej 0%) oraz działania niekonwencjonalne, w tym nowe LTRO lub programy skupu aktywów, to narzędzia znajdujące się w arsenale EBC. W drugiej połowie roku EBC przejmie również nadzór nad największymi bankami w strefie euro. Tym samym jego znaczenie wzrośnie jeszcze silniej.

 

Drukuj komunikat