Raport Specjalny - Wyższy PKB + niska inflacja = niskie stopy NBP (na dłużej?)

Raport specjalny, Komentarze walutowe

Publikowane w ostatni czwartek dane dotyczące dynamiki PKB w Q3’13 oraz inflacji w październiku były ważnymi wskaźnikami, które pokazują, że pomimo stopniowej poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce, popyt krajowy i presja inflacyjna nadal pozostają umiarkowane. W połączeniu z ostatnią projekcją inflacji i PKB NBP otrzymujemy obraz gospodarki, która powoli wraca na ścieżkę wzrostu, jednak jeszcze przez kilka kwartałów wzrost gospodarczy pozostanie poniżej potencjału, a inflacja nie będzie stanowić poważnego problemu. Bazując m.in. na informacjach z listopadowej projekcji NBP RPP zadeklarowała, że utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie przynajmniej do końca pierwszej połowy 2014 r. W naszej ocenie okres stabilizacji stóp procentowych może potrwać dłużej i pierwsza podwyżka stopy referencyjnej będzie miała miejsce najwcześniej na przełomie Q3’14 i Q4’14.

Drukuj komunikat