Raport Specjalny - Zmiany w systemie emerytalnym, czyli początek końca OFE

Raport specjalny, Komentarze walutowe

Proponowane zmiany w systemie emerytalnym są początkiem końca OFE. Rząd w obliczu zagrożenia przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego relacji długu publicznego do PKB na poziomie 55% nie zdecydował się na podwyżki podatków lub reformę wydatkowej strony budżetu. W zamian podjął decyzję o przeniesieniu środków z OFE do ZUS i tym samym „przerzucił” odpowiedzialność za wypłaty emerytur na przyszłe pokolenia. W przyszłości – w obliczu pogarszającej się sytuacji demograficznej - podatnicy będą zmuszeni do finansowania emerytur za pośrednictwem podatków. Zmiany w krótkim okresie będą korzystne dla finansów publicznych, jednak mogą negatywnie wpłynąć na krajowy rynek giełdowy, który był beneficjentem strumienia środków z OFE w ostatnich latach. Na rynku obligacji będziemy mieli do czynienia ze wzrostem znaczenia inwestorów zagranicznych, co może zwiększyć ryzyko wynikające z odpływu kapitału w obliczu np. wyraźnego pogorszenia nastrojów globalnych. Rząd ma przyjąć projekt ustawy o OFE w listopadzie, a nowelizacja ustawy ma wejść w życie 1 stycznia 2014 r.

 

Drukuj komunikat