r.

MakroExpress: Sprzedaż detaliczna w październiku: +18.3%r/r (nominalnie), +0.7%r/r (realnie)

Sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku nominalnie o 18.3%r/r wobec wzrostu o 21.9%r/r w poprzednim miesiącu. Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się niższa od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 21.0%r/r. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku o 0.7%r/r wobec wzrostu o 4.1%r/r we wrześniu i średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 3.2%r/r.

Wnioski: Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej, w ujęciu realnym, zbiega do zera. O ile październikowa dynamika produkcji budowlano-montażowej zaskoczyła mocno in plus, o tyle odczyty sprzedaży detalicznej okazały się sporo niższe od oczekiwań rynkowych. Nominalna dynamika sprzedaży jest wciąż relatywnie wysoka (choć i tu widoczne jest systematyczne zmniejszanie się), ale problematyczna jest bardzo wysoka inflacja, która „zabiera” już prawie całość tego wzrostu. Z opublikowanych przez GUS danych wynika, że gospodarstwa domowe zaciskają pasa i rezygnują przede wszystkim z zakupów tzw. dóbr trwałego użytku (jak meble, RTV/AGD, prasa i książki), w obliczu bardzo wysokich cen samochodów odkładają zakupy nowych aut, a ze względu na wysokie ceny paliw prawdopodobnie więcej korzystają z transportu publicznego lub alternatywnego.

Pierwszy miesiąc czwartego kwartału br., z taką dynamiką sprzedaży detalicznej, jaką dziś poznaliśmy, zapowiada dalsze hamowanie konsumpcji w tym okresie w porównaniu do trzeciego kwartału br. Oczywiście grudzień przyniesie poprawę wyniku, ze względu na okres Bożego Narodzenia, ale należy spodziewać się, że będzie on znacznie słabszy od zeszłorocznego. Będzie to istotny element wyhamowania dynamiki PKB w końcu br., która znajdzie się prawdopodobnie między 0 a 1.0%r/r, natomiast w pierwszym kwartale 2023 r. będzie ona już ujemna.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły