Bank Pocztowy MakroExpress: Stopa bezrobocia w maju wzrosła do 6.0%

Makro Express

Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w maju do 6.0% z 5.8% w kwietniu. Dane okazały się nieco lepsze od średnich z oczekiwań rynkowych, wskazujących na wzrost stopy bezrobocia do 6.1%.

Wnioski: Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju wzrosła o kolejne 0.2pp, zgodnie z szacunkami resortu pracy. Oczekiwania rynkowe, przed podaniem wyliczeń przez ministerstwo, były w okolicach 6.3%. Sytuacja wygląda więc, ogólnie rzecz biorąc, nieco lepiej od oczekiwań.

W maju w rejestrach urzędów pracy przybyło 45.9 tys. bezrobotnych. Ich liczba powróciła niestety, po 14 miesiącach, powyżej 1 mln. Sam fakt, że stopa bezrobocia w maju ponownie wzrosła, jest kolejnym dowodem na to, że polska gospodarka znajduje się w kryzysie. Tylko bowiem w okresie pogorszenia koniunktury bezrobocie w Polsce o tej porze roku rosło. W kolejnych miesiącach liczba osób bezrobotnych będzie się na pewno nadal się zwiększać. Na koniec br. stopa bezrobocia wyniesie, wg prognoz, około 8.0- 8.5%.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat