MakroExpress: PKB w Q1’22: +8.5%r/r (flash estimate)

Makro Express

Według „szybkiego” szacunku GUS tempo wzrostu PKB w Polsce w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło 8.5%r/r wobec wzrostu o 7.6%r/r w czwartym kwartale 2021 r. Jest to wynik wyższy od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 8.1%r/r. Kolejny szacunek PKB i jego pełna struktura opublikowane zostaną 31 maja br.

Wnioski: Tempo wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale br. wyraźnie przyspieszyło w porównaniu do zanotowanego w ostatnim kwartale 2021 r., mimo wybuchu w końcu lutego br. wojny w Ukrainie. Gospodarka wchodziła w nowy rok bardzo mocno „rozgrzana”. Po okresach pandemicznych restrykcji i obostrzeń w 2020 i 2021 r., gwałtownie rósł popyt, zarówno krajowy jak i zagraniczny. Nałożyły się na to inne czynniki, jak utrzymujące się na świecie braki podażowe i opóźnienia w dostawach, co skłaniało firmy do gromadzenia zapasów w takich ilościach, jakie tylko były osiągalne. Te ostatnie napędzały także szybko rosnące koszty, zarówno surowców i materiałów (agresja Rosji na Ukrainę była tu dodatkowym impulsem), jak również koszty pracy. W efekcie coraz mocniej przyspieszać zaczęła, i tak już rozpędzona, inflacja. Za ponad ośmioprocentowym wzrostem PKB w pierwszym kwartale br. stała zapewne zarówno konsumpcja, inwestycje, zapasy, jak i eksport. In minus oddziaływał najprawdopodobniej duży wzrost importu.

Przed nami kwartały hamowania polskiej gospodarki, z bardzo prawdopodobną recesją techniczną włącznie. Trzy miesiące niemal trwa już wojna w Ukrainie i na horyzoncie nie widać oznak, że się niebawem skończy. W Chinach, drugiej największej gospodarce na świecie, wciąż panuje bardzo zła sytuacja pandemiczna, co przekłada się na gwałtowne pogorszenie koniunktury. Ponadto mamy do czynienia z dwucyfrową i wciąż przyspieszającą inflacją, na co władze monetarne reagują podwyżkami stóp procentowych. Zapewne mamy przed sobą jeszcze kolejne podwyżki stóp. Spowolnienie gospodarcze w takich warunkach jest pewne, i tylko otwartym pozostaje pytanie jak szybko będzie ono postępować. Dynamika PKB w tym roku, chociażby ze względu na bardzo dobry wynik w pierwszym kwartale, będzie jeszcze przyzwoita i może przekraczać 3.0%. Powtórzenie takiego wyniku w 2023 r. będzie już jednak mało realne.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat