r.

MakroExpress: PKB w Q1’24: +1.9%r/r (flash estimate)

Według „szybkiego” szacunku GUS wzrost PKB w Polsce w pierwszym kwartale 2024 r. wyniósł 1.9%r/r wobec wzrostu o 1.0%r/r w czwartym kwartale 2023 r. Jest to wynik zbliżony do średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 1.8%r/r. Kolejny szacunek PKB i jego pełna struktura opublikowane zostaną 3 czerwca br.

Wnioski: Tempo wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale br. przyspieszyło. Skala nie jest może spektakularna, niemniej jednak trzeci kwartał z rzędu zwiększa się, potwierdzając postępujące w Polsce ożywienie.

Na strukturę wzrostu PKB w pierwszym kwartale 2024 r. trzeba poczekać do 3 czerwca br. Niemniej jednak na bazie publikowanych danych miesięcznych dotyczących sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz produkcji budowlano-montażowej można wnioskować iż wyraźnie przyspieszyła konsumpcja gospodarstw domowych (należy spodziewać się dynamiki r/r przekraczającej 2.0%) oraz wyhamowały inwestycje (do poniżej 2.0%r/r). Ponadto najprawdopodobniej wciąż ujemny, choć znacznie mniejszy niż w poprzednich kwartałach, wkład we wzrost PKB miały w tym okresie zapasy. Ujemny był też prawdopodobnie wkład eksportu netto we wzrost PKB.

Przyspieszenie tempa wzrostu PKB w pierwszych miesiącach br. dobrze „wróży” kolejnym kwartałom. Gospodarka jest w fazie „rozkręcania się”. Na razie głównym silnikiem pozostaje konsumpcja gospodarstw domowych (m.in. za sprawą wzrostu świadczeń socjalnych i podwyżek płac), która w mojej opinii będzie nabierać coraz większego rozpędu, oddech łapią natomiast inwestycje. Te ostatnie mają szansę jednak powrócić do szybkiego wzrostu, wg moich prognoz w II połowie br. I to właśnie kombinacja tych dwóch składowych w kolejnych kwartałach, plus miejmy nadzieję powolne odradzanie się popytu zagranicznego, mogą wywindować dynamikę PKB w Polsce w tym roku średniorocznie w okolicę nawet 4.0%. Jest to optymistyczny scenariusz, ale w mojej ocenie realny.

Z punktu widzenia RPP dzisiejsze dane nic nie zmieniają. Przed kolejnym posiedzeniem Rada pozna szczegółową strukturę PKB w pierwszym kwartale, co będzie zapewne istotne, ale w kontekście podnoszącej się ponownie inflacji to właśnie ten element będzie miał dla Rady największe znaczenie. Stopy procentowe będą utrzymywane na obecnym poziomie prawdopodobnie do końca br.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły