r.

MakroExpress: PKB w Q3’23: +0.4%r/r (flash estimate)

Według „szybkiego” szacunku GUS wzrost PKB w Polsce w trzecim kwartale 2023 r. wyniósł 0.4%r/r wobec spadku o 0.6%r/r w drugim kwartale 2023 r. i spadku o 0.3%r/r w pierwszym kwartale 2023 r. Jest to wynik zgodny ze średnimi oczekiwaniami rynkowymi. Kolejny szacunek PKB i jego pełna struktura opublikowane zostaną 30 listopada br.

Wnioski: Dynamika PKB w trzecim kwartale br., po dwóch kwartałach spadków, powróciła do dodatnich wartości. Dane okazały się zbieżne z oczekiwaniami rynkowych.

Na strukturę wzrostu PKB w trzecim kwartale trzeba poczekać do 30 listopada br., niemniej jednak na bazie danych miesięcznych dot. produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej czy eksportu i importu, można wnioskować, że po pierwsze nastąpiła w tym okresie wyraźna redukcja spadku konsumpcji gospodarstw domowych, po drugie wciąż solidnie rosły inwestycje, po trzecie następowała dalsza redukcja zapasów przez firmy, ale już w wolniejszym tempie i dzięki temu ich ujemny wkład do PKB prawdopodobnie zmniejszył się, i po czwarte dodatni pozostał wkład eksportu netto do PKB.

Pojawienie się wzrostu PKB w trzecim kwartale br., nawet jeśli jest on jeszcze niewielki, potwierdza z jednej strony, że polska gospodarka dołek ma już za sobą, a z drugiej wskazuje w jakim kierunku będziemy podążać w kolejnych kwartałach. Rosnące wynagrodzenia (od kilku miesięcy także w ujęciu realnym), niskie bezrobocie, transfery socjalne (te obecne i te zwaloryzowane z nowym rokiem), wpisane na stałe 13 i 14-te emerytury – to wszystko już ma duży wpływ na odradzającą się konsumpcję, a będzie mieć jeszcze większy. Realizowane są ostatnie projekty inwestycyjne w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, ale przed nami rozkręcające się inwestycje w ramach perspektywy unijnej 2021-2027 oraz być może środki z KPO. Na razie prawdopodobnie nadal słabiej będzie radzić sobie eksport, w związku z pogorszeniem koniunktury w Niemczech, ale wraz z poprawą sytuacji u naszego sąsiada i w tym obszarze powinno być lepiej. To wszystko oznacza, że perspektywy są optymistyczne. W kolejnych kwartałach powinniśmy obserwować dalsze wyraźne przyspieszanie tempa wzrostu gospodarczego. Dynamika PKB w tym roku wyniesie około 0.2%, w przyszłym roku powinna być już natomiast zbliżona do 3.0%.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły