r.

MakroExpress: Płace w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu: +12.1%r/r, zatrudnienie: +0.4%r/r

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w kwietniu nominalnie o 12.1%r/r wobec wzrostu o 12.6%r/r w marcu, co okazało się zgodne ze średnimi oczekiwaniami rynkowymi. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w marcu o 0.4%r/r wobec wzrostu o 0.5%r/r w marcu i konsensusu rynkowego wskazującego na wzrost o 0.3%r/r. Realny fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw (po uwzględnieniu wskaźnika CPI) spadł w kwietniu o 1.8%r/r wobec spadku o 2.5%r/r w marcu.

Wnioski: Na rynku pracy w kwietniu widzimy kontynuację trendów z ostatnich miesięcy. Wciąż szybkie tempo notuje wzrost płac nominalnych w sektorze przedsiębiorstw, a jest to oczywiście związane z utrzymującą się na podwyższonym poziomie inflacją. Jednocześnie dynamika nominalna płac nie jest aż tak wysoka jak wskaźnik inflacji, w związku z czym realnie płace spadają: w kwietniu o 2.2%r/r. Zgodnie z oczekiwaniami w kwietniu ponownie zmniejszyło się roczne tempo zatrudnienia, choć w bardzo niewielkiej skali. W ujęciu miesięcznym liczba etatów zwiększyła się, o 7.5 tys. Jak wskazuje w komunikacie GUS, niewielkie zwiększenie przeciętnego zatrudnienia w kwietniu w porównaniu do marca było wynikiem, m.in. przyjęć pracowników w jednostkach, a także powrotów pracowników z zasiłków chorobowych oraz urlopów bezpłatnych.

Rynek pracy, jak na panujące aktualnie warunki gospodarcze, ma się cały czas bardzo dobrze. Następuje dostosowanie do słabszej koniunktury, ale można powiedzieć, że są to dostosowania kosmetyczne. Redukcja zatrudnienia następuje jedynie tam gdzie jest to absolutnie konieczne, a jednocześnie pracodawcy cały czas godzą się na żądania płacowe pracowników. Mocny rynek pracy na pewno nie ułatwi zadania RPP, jakim jest walka z podwyższoną inflacją w Polsce.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły