r.

MakroExpress: Płace w sektorze przedsiębiorstw w październiku: +12.8%r/r, zatrudnienie: -0.1%r/r

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w październiku nominalnie o 12.8%r/r wobec wzrostu o 10.3%r/r we wrześniu i okazało się wyższe od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 12.0%r/r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w październiku o 0.1%r/r wobec braku zmian r/r we wrześniu i sierpniu, i konsensusu rynkowego wskazującego na dynamikę 0.0%r/r. Realny fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw (po uwzględnieniu wskaźnika CPI) wzrósł w październiku o 5.7%r/r wobec wzrostu o 2.0%r/r we wrześniu.

Wnioski: Tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, w ujęciu nominalnym, przyspieszyło wyraźnie w październiku i okazało się wyższe od średnich oczekiwań rynkowych. Październik, w przeciwieństwie do września, był miesiącem z korzystną zeszłoroczną bazą odniesienia (dynamika wynagrodzeń w październiku 2022 r. obniżyła się do 13.0%r/r z 14.5%r/r we wrześniu), pozytywnie na wynagrodzenia oddziaływała też większa liczba dni roboczych, ale przede wszystkim są to dane wskazujące na wciąż wysoką presję płacową w sektorze przedsiębiorstw. W kolejnych miesiącach dynamika wynagrodzeń pozostanie wysoka, choć mogą to być wartości bliższe 11.0%r/r. W październiku przyspieszyła też po raz kolejny dynamika realna wynagrodzeń, do 5.7%r/r z 2.0%r/r we wrześniu, co ma związek z wyhamowaniem inflacji do 6.6%r/r, a co pozwala jednocześnie oczekiwać dalszego ożywienia w konsumpcji gospodarstw domowych.

W październiku br., po raz pierwszy od marca 2021 r., pojawił się spadek zatrudnienia w ujęciu r/r. W stosunku do września zatrudnienie zmniejszyło się o 2 tys. Część firm może wciąż wstrzymywać jeszcze procesy rekrutacyjne bądź ograniczać zatrudnienie, ale to się najprawdopodobniej dość szybko zmieni. Rosnącym natomiast problemem jest (lub będzie za chwilę) to, że część firm nie będzie w stanie zapełnić wakatów w związku z brakiem rąk do pracy, zwłaszcza że spora część uchodźców z Ukrainy albo wraca do kraju, albo migruje z Polski do innych krajów.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły