MakroExpress: Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu: +9.3%r/r

Makro Express

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w kwietniu o 9.3%r/r wobec wzrostu o 27.6%r/r w marcu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 18.7%r/r.

Wnioski: Tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej w kwietniu ostro wyhamowało w porównaniu do wyników notowanych w poprzednich trzech miesiącach, kiedy to przekraczało 20.0%r/r. Dynamika na poziomie 9.3%r/r to oczywiście nadal odczyt dość dobry, niemniej jednak – jak wiele wskazuje – jest to początek ścieżki wyraźnego schodzenia w dół.

Z danych GUS wynika, że w kwietniu br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła jeszcze we wszystkich raportowanych podmiotach r/r, przy czym w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków wzrost wyniósł 20.5%, w podmiotach realizujących roboty budowlane specjalistyczne 6.6%, a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej już tylko 1.4%. GUS podał także, że wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym ukształtowała się r/r w kwietniu br. na poziomie wyższym o 4.2%, a w przypadku robót o charakterze remontowym o 17.9% (gdzie przed rokiem notowano spadki o odpowiednio 4.1% oraz 4.5%).

Początek drugiego kwartału wyglądał w budownictwie jeszcze wciąż dość dobrze, choć w kolejnych miesiącach należy spodziewać się coraz niższych odczytów. Rozgrzany sektor budowalny jest aktualnie schładzany z jednej strony wysokimi kosztami materiałów i pracy, a z drugiej hamującym popytem i akcją kredytową. Dane z budownictwa, obok opublikowanych kilka dni temu wyników produkcji przemysłowej, sygnalizują rozpoczynające się spowolnienie polskiej gospodarki. Na razie jest ono bardzo łagodne, co „ułatwi” RPP decyzje o dalszym podnoszeniu stóp procentowych. Odczyty wskaźników inflacyjnych bowiem na pewno długo jeszcze niższe nie będą.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat