MakroExpress: Produkcja budowlano-montażowa w lipcu: +3.3%r/r

Makro Express

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w lipcu o 3.3%r/r wobec wzrostu o 4.4%r/r w czerwcu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 6.8%r/r.

Wnioski: Tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej w lipcu ponownie wyhamowało, mimo korzystniejszej zeszłorocznej bazy odniesienia w porównaniu z poprzednim miesiącem. Dane okazały się też wyraźnie niższe od oczekiwań rynkowych. Biorąc pod uwagę fakt, że budownictwo w Polsce jest aktualnie w fazie zwiększonej aktywności, co wynika zarówno z rosnącego popytu w budownictwie mieszkaniowym, jak i infrastrukturalnym, lipcowy wynik jest prawdopodobnie tylko chwilowym pogorszeniem wyniku produkcji budowlano-montażowej. Wydaje się, że jeśli na przeszkodzie nie stanie IV fala pandemii (tj. jeśli nie okaże się ona jakimś negatywnym zaskoczeniem w porównaniu do poprzednich fal), to dynamika produkcji budowlano-montażowej ma szansę notować w kolejnych miesiącach br. wyraźnie wyższe poziomy niż opublikowany dzisiaj.

Z danych GUS wynika, że w lipcu br. wzrosła r/r produkcja dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 17.1%) oraz zajmujących się budową budynków (o 5.7%). Zmniejszenie produkcji budowlano-montażowej nastąpiło natomiast dla jednostek wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 5.9%). GUS podał także, że wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym w lipcu br. była na podobnym poziomie jak w analogicznym miesiącu poprzedniego roku, dla robót o charakterze remontowych odnotowano wzrost o 8.7% (w 2020 r. były to spadki, odpowiednio o 12.1% i 9.1%).

Podobnie jak w przemyśle, drogę szybkiego wzrostu budownictwa mogą blokować czynniki podażowe (braki czy opóźnienia w dostawach materiałów), rosnące koszty (materiałów i pracownicze) oraz problemy z pozyskaniem pracowników. Budownictwo na całym świecie jest w tej chwili na mocno wznoszącej fali, dlatego wymienione wyżej problemy mogą być tym bardziej dotkliwe.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat