r.

MakroExpress: Produkcja budowlano-montażowa w lutym: -4.9%r/r

Produkcja budowlano-montażowa spadła w lutym o 4.9%r/r wobec spadku o 6.1%r/r w styczniu. Konsensus rynkowy wskazywał na spadek produkcji budowlano-montażowej o 0.8%r/r.

Wnioski: Produkcja budowlano-montażowa ponownie zaskoczyła w lutym większym od oczekiwań rynkowych spadkiem. Jest to tym samym dowód na to, że początek br. upływa pod znakiem istotnego wyhamowania aktywności w budownictwie.

Szczegółowe dane GUS pokazują, że w lutym br. odnotowano zmniejszenie produkcji budowlano-montażowej r/r we wszystkich działach budownictwa. W przypadku przedsiębiorstw, których podstawową działalnością były prace związane ze wznoszeniem budynków, spadek produkcji wyniósł 0.3%, w przypadku jednostek realizujących prace budowlane specjalistyczne był to spadek o 7.2%, a w przypadku podmiotów zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 7.8%. Choć w stosunku do stycznia br. nastąpiły we wszystkich trzech kategoriach dość mocne wzrosty, to jednak nie wystarczyło to aby pojawiły się one także w ujęciu rocznym. Jak wskazuje GUS w komunikacie, produkcja budowlano–montażowa w lutym br., w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, była wyższa dla robót o charakterze inwestycyjnym (o 6.4%), natomiast dla robót remontowych była niższa o 20.5% (w 2023 r. były to wzrosty odpowiednio o 8.5% oraz o 4.1%).

Opublikowane dziś dane potwierdzają wyhamowanie aktywności w budownictwie na początku br. Dotyczy to zwłaszcza projektów infrastrukturalnych, gdzie najwyraźniej „odpoczywają” – po intensywnym zeszłym roku - jednostki samorządu terytorialnego. Jest jednak nadzieja, że napływ środków unijnych ponownie JST skłoni do większej aktywności. Relatywnie małe spowolnienie ma natomiast miejsce w przypadku budownictwa mieszkaniowego, a dane dotyczące liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w lutym (wzrost o 90%r/r) oraz liczby wydanych pozwoleń na budowę (wzrost o 31.3%r/r) wskazują, że ten obszar budownictwa będzie w roku bieżącym nadal wysoko aktywny. Cały czas więc wydaje się, że obserwowane aktualnie spowolnienie produkcji budowlano-montażowej jest przejściowe i że kolejne miesiące powinny nieść poprawę jej wyników.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły