MakroExpress: Produkcja budowlano-montażowa w maju: -5.1%r/r

Makro Express

Produkcja budowlano-montażowa spadła w maju o 5.1%r/r wobec spadku o 0.9%r/r w kwietniu. Konsensus rynkowy wskazywał na spadek produkcji budowlano-montażowej o 1.5%r/r.

Wnioski: Produkcja budowlano-montażowa pogłębiła w maju br. spadek w ujęciu rocznym i co więcej skala tego pogłębienia okazała się znacznie większa od oczekiwań. Warto podkreślić, że ten sektor gospodarki zachowuje się inaczej niż sektor przemysłowy, czy handlowy. W dwóch ostatnich odmrażanie gospodarki w maju poskutkowało poprawą wyników, w budownictwie natomiast wyniki w kwietniu były (mimo ich spadku) relatywnie dobre, w maju natomiast uległy dalszemu istotnemu pogorszeniu. Jak wskazuje GUS w maju br. zmniejszenie wartości produkcji budowlano-montażowej zaobserwowano zarówno w jednostkach zajmujących się budową budynków (o 5.3%r/r), jak i wśród jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 5.1%r/r), czy też w jednostkach realizujących budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 4.9%r/r). GUS podaje, że wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty inwestycyjne w maju br. była niższa o 4.2%r/r (w 2019 r. wzrost o 9.4%r/r), natomiast wartość robót o charakterze remontowym zmniejszyła się o 6.6%r/r (w 2019 r. wzrost o 9.8%r/r).

Sektor budowlany, jak wiele na to wskazuje, z opóźnieniem zaczyna odczuwać skutki pandemii i najprawdopodobniej najgorsze dopiero przed nim. Aktualnie jeszcze realizowane są projekty rozpoczęte lub zakontraktowane przed pojawieniem się koronawirusa, natomiast głębokie wyhamowanie zobaczymy wraz z brakiem rozpoczynania nowych inwestycji. Dane dotyczące pozwoleń na budowę mieszkań, czy rozpoczynanych budów, wskazują, że to już zaczyna się dziać. Wg danych GUS liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w maju br. spadła o 27.1%r/r, natomiast pozwolenia na budowę spadły o 28.3%r/r. Ograniczeniem dla sektora budowlanego pozostanie popyt po stronie gospodarstw domowych i firm, z jednej strony ze względu na ich większą ostrożność w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej, a z drugiej – z trudniejszym dostępem do kredytów bakowych.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat