MakroExpress: Produkcja budowlano-montażowa w marcu: -10.8%r/r

Makro Express

Produkcja budowlano-montażowa spadła w marcu o 10.8%r/r wobec spadku o 16.9%r/r w lutym. Konsensus rynkowy wskazywał na spadek produkcji budowlano-montażowej o 9.7%r/r.

Wnioski: Bardziej sprzyjające warunki pogodowe w marcu nieco poprawiły wyniki produkcji budowlano-montażowej, choć dynamika pozostała nadal ujemna i okazała się nieco słabsza od średnich oczekiwań rynkowych. W najbliższych miesiącach spadki w produkcji budowlano-montażowej utrzymają się, mogą się nawet pogłębiać, i prawdopodobnie dopiero rozruch związany z projektami finansowanymi ze środków unijnych „wyprowadzi” dynamikę na plus. Może to być najwcześniej pod koniec br., a bardziej prawdopodobne jest nawet, że nastąpi to dopiero na początku przyszłego roku.

Z danych GUS wynika, że w marcu spadek produkcji budowlano-montażowej r/r odnotowano kolejny miesiąc z rzędu we wszystkich raportowanych jednostkach. W przypadku jednostek zajmujących się budową budynków spadek wyniósł 14.4%, w przypadku jednostek wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej – spadek o 14.1%, a w przypadku jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne był to spadek o 1.7%. GUS podał także, że wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty inwestycyjne w marcu br. była niższa o 15.4%r/r (w 2020 r. spadek o 0.1%r/r), a wartość robót o charakterze remontowym zmniejszyła się o 2.1%r/r (wzrost o 11.7%r/r w 2020 r.).

Marzec to ostatni miesiąc pierwszego kwartału. Po dzisiejszej publikacji wiadomo już, że spadek produkcji budowlano-montażowej w tym okresie w 2021 r. był bardzo głęboki i wyniósł 13.2%r/r wobec wzrostu o 5.0%r/r w pierwszym kwartale 2020 r. i spadku o 2.0%r/r w czwartym kwartale 2020 r. To pokazuje, że budownictwo miało na początku br. spory ujemny wpływ na dynamikę PKB. Uwzględniając opublikowane już także dane dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w tym okresie, można szacować, że spadek PKB w pierwszym kwartale br. wyniósł około 1.0-1.3%r/r.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat