r.

MakroExpress: Produkcja budowlano-montażowa w październiku: +3.9%r/r

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w październiku o 3.9%r/r wobec wzrostu o 0.3%r/r we wrześniu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 0.4%r/r.

Wnioski: Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku pozytywnie zaskoczyła, rosnąć aż o 3.9%r/r. Wydaje się jednak że to ostatni taki wzrost. W kolejnych miesiącach nieuniknione są spadki, na co wpływ mieć będzie z jednej strony wysoka baza odniesienia z okresu analogicznego poprzedniego roku (dotyczy to zwłaszcza pierwszego kwartału 2023 r. gdyż dynamiki w roku bieżącym odchodziły prawie do 30.0%r/r), a z drugiej – zatrzymywanie nowych projektów inwestycyjnych.

Z danych GUS wynika, że w październiku br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła r/r w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków (o 8.9%) oraz w podmiotach realizujących roboty budowlane specjalistyczne (o 5.1%), natomiast w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej ukształtowała się na poziomie sprzed roku. GUS podał, że wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym ukształtowała się r/r w październiku br. na poziomie niższym o 3.3%, a w przypadku robót o charakterze remontowym zwiększyła się o 15.6% (gdzie przed rokiem notowano odpowiednio wzrosty o 5.1% i 2.5%).

Budownictwo jeszcze rośnie, choć widać bardzo duże wahania dynamik w ostatnich miesiącach i widać także wyraźny trend spadkowy. Być może już w listopadzie, a najpóźniej w grudniu br., sektor wejdzie w fazę recesji. Główne przyczyny to gwałtowny spadek popytu na mieszkania w związku ze wzrostem stóp procentowych i mocno ograniczoną zdolnością kredytową gospodarstw domowych, utrzymujące się wysokie ceny nieruchomości (ze względu na koszty energii, materiałów i pracy), a także kończące się inwestycje finansowane ze środków unijnych. Budownictwo będzie prawdopodobnie negatywnie kontrybuować do PKB już w czwartym kwartale br., co zobaczymy w ujemnej dynamice inwestycji, ale jego największego ujemnego wpływu należy spodziewać się w pierwszym kwartale 2023 r. (wówczas PKB w ujęciu rocznym zanotuje spadek) i najprawdopodobniej także jeszcze w drugim kwartale przyszłego roku.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły