r.

MakroExpress: Produkcja budowlano-montażowa w sierpniu: +3.5%r/r; sprzedaż detaliczna: +3.1%r/r (nominalnie), -2.7%r/r (realnie)

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w sierpniu o 3.5%r/r wobec wzrostu o 1.1%r/r w lipcu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 1.1%r/r.

Sprzedaż detaliczna wzrosła w lipcu nominalnie o 3.1%r/r wobec wzrostu o 2.1%r/r w poprzednim miesiącu. Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się wyższa od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 1.6%r/r. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna spadła w sierpniu o 2.7%r/r wobec spadku o 4.0%r/r w lipcu i średnich oczekiwań rynkowych wskazujących na spadek o 4.0%r/r.

Wnioski: Sierpniowe dane dotyczące sprzedaży detalicznej towarów oraz produkcji budowlano-montażowej wciąż wpisują się w scenariusz spowolnienia polskiej gospodarki, niemniej jednak w danych tych widać pewną poprawę. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku, odczyty okazały się lepsze od prognoz.

Tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej w sierpniu wyraźnie przyspieszyło. Szczegółowe dane GUS pokazują, że najszybciej rosła r/r produkcja w przedsiębiorstwach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 11.8%) oraz realizujących prace budowlane specjalistyczne (0.9%), natomiast spadek wystąpił w jednostkach zajmujących się wznoszeniem budynków (o 5.0%). Dane potwierdzają zatem, że nadal inwestycje w Polsce są realizowane głównie przez samorządy, co ma związek z kończącą się unijną perspektywą finansową na lata 2014-2020, natomiast budownictwo mieszkaniowe dopiero się „rozkręca”. W tym ostatnim przypadku, w związku z olbrzymim wzrostem popytu na mieszkania po uruchomieniu programu „Bezpieczny kredyt 2.0%”, dynamiki na plusie są kwestią najbliższych miesięcy.

Sprzedaż detaliczna spadła w sierpniu realnie o 2.7%r/r i jest to z jednej strony 7 miesiąc z rzędu jej spadku, ale z drugiej widać wyraźnie, że to tempo spadku wyraźnie się zmniejsza. Ponieważ poprawiają się nastroje konsumenckie, silny pozostaje rynek pracy, a gospodarstwa domowe w swoich bieżących wydatkach mogą już uwzględniać wyższe świadczenia wchodzące w życie z nowym rokiem, konsumpcja będzie wchodzić na wyższe obroty. W III kwartale br. dynamika konsumpcji będzie jeszcze lekko ujemna, natomiast w IV kwartale możemy zobaczyć już odczyt dodatni.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły