r.

MakroExpress: Produkcja przemysłowa w grudniu: +1.0%r/r; PPI: +20.4%r/r; produkcja bud.-mont.: -0.8%r/r; sprzedaż detaliczna: +0.2%r/r (realnie)

Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu o 1.0%r/r wobec wzrostu o 4.5%r/r (po korekcie) w listopadzie i konsensusu rynkowego zakładającego wzrost o 1.7%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja wzrosła w grudniu o 5.6%r/r wobec wzrostu o 4.4%r/r w listopadzie.

Produkcja budowlano-montażowa spadła w grudniu o 0.8%r/r wobec wzrostu o 4.0%r/r w listopadzie. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 2.6%r/r.

Ceny producentów (PPI) wzrosły w grudniu o 20.4%r/r wobec wzrostu o 21.1%r/r (po korekcie) w listopadzie. Konsensus rynkowy wskazywał na odczyt PPI na poziomie 19.4%r/r.

Sprzedaż detaliczna wzrosła w grudniu nominalnie o 15.5%r/r wobec wzrostu o 18.4%r/r w poprzednim miesiącu. Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się niższa od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 17.8%r/r. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna wzrosła w grudniu o 0.2%r/r wobec wzrostu o 1.6%r/r w listopadzie i średnich oczekiwań rynkowych dot. wzrostu o 1.4%r/r.

Wnioski: Wszystkie opublikowane dziś grudniowe dane z gospodarki realnej rozczarowały. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wyhamował wprawdzie zgodnie z przewidywaniami, ale jednak okazał się sporo niższy od średnich prognoz. Dynamika produkcji budowlano-montażowej nie tylko nie wzrosła, ale po raz pierwszy od kwietnia 2021 r. znalazła się w grudniu na minusie. Rozczarowała także sprzedaż detaliczna, która wprawdzie nominalnie jeszcze cały czas była dwucyfrowa, ale w ujęciu realnym dobiła niemal do zera. I wreszcie negatywnym zaskoczeniem okazał się wskaźnik PPI, który nie przełamał w grudniu bariery 20.0%r/r i nie zszedł poniżej tego poziomu, pozostając tym samym wciąż na bardzo wysokim poziomie.

Grudniowe dane bardzo wyraźnie wskazują na hamowanie we wszystkich obszarach gospodarki w końcu poprzedniego roku, a kontynuację tego zobaczymy w pierwszych miesiącach br. Na bazie danych miesięcznych można szacować, że dynamika produkcji przemysłowej w czwartym kwartale 2022 r. wyniosła około 4.2%r/r wobec 9.7%r/r w trzecim kwartale, w przypadku produkcji budowlano-montażowej było to odpowiednio ok. 2.2%r/r wobec 3.1%r/r, zaś w przypadku sprzedaży detalicznej (w ujęciu realnym) około 0.6%r/r wobec 2.8%r/r w trzecim kwartale. Szacunki te jednoznacznie wskazują, że dynamika PKB w końcu 2022 r. ponownie mocno zeszła w dół i mogła wynieść około 1.0%r/r.
Spowolnienie popytu konsumpcyjnego, inwestycyjnego oraz popytu zagranicznego będą wspólnie „ściągać” PKB w Polsce w najbliższych miesiącach w dół. W pierwszym kwartale możemy zobaczyć spadek PKB o około 0.8%r/r. Zaciskanie pasa przez gospodarstwa domowe, przez przedsiębiorstwa oraz przez zagranicę, powinno jednak pozwolić na zmniejszenie inflacji, która po przewidywanym szczycie w lutym będzie stopniowo schodzić na niższe poziomy.

Z punktu widzenia RPP dzisiejsze dane prawdopodobnie umocnią ją w postawie „wait and see”. Nie spodziewam się, ab stopy procentowe zostały jeszcze przez Radę podniesione.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły