MakroExpress: Produkcja przemysłowa w marcu: +17.3%r/r; PPI: +20.0%r/r

Makro Express

Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu o 17.3%r/r wobec wzrostu o 17.6%r/r w lutym i konsensusu rynkowego zakładającego wzrost o 11.6%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja wzrosła w marcu o 17.2%r/r wobec wzrostu o 17.6%r/r w lutym.

Ceny producentów (PPI) wzrosły w marcu o 20.0%r/r wobec wzrostu o 16.1%r/r (po korekcie) w lutym. Konsensus rynkowy wskazywał na odczyt PPI na poziomie 18.1%r/r.

Wnioski: Produkcja sprzedana przemysłu kolejny miesiąc z rzędu okazała się znacznie wyższa od oczekiwań rynkowych. Wysoki, przekraczający 17.0%r/r wzrost produkcji w marcu, przypieczętował wysoki odczyt dla całego pierwszego kwartału br. (wg GUS było to 16.7%r/r wobec 13.1%r/r w czwartym kwartale 2021 r.), co zapowiada solidny odczyt PKB w tym okresie (w mojej ocenie w okolicach 6.0%r/r wobec 7.3% w czwartym kwartale 2021 r.). Z komunikatu GUS wynika, że w marcu br. odnotowano wzrosty produkcji r/r we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych, a najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią (o 57.3%). W mniejszym stopniu, choć także bardzo dynamicznie, zwiększyła się produkcja dóbr zaopatrzeniowych (o 15.3%), dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 11.8%), dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 7.9%) oraz dóbr inwestycyjnych (o 5.9%). GUS wskazał także, że według wstępnych danych w marcu br. wzrost produkcji sprzedanej r/r (w cenach stałych) odnotowano w 31 spośród 34 działach przemysłu.

Marcowe dane pokazują, że w największym stopniu za dynamiczny wzrost produkcji przemysłowej odpowiada dział związany z energią, co ma niewątpliwie związek z tym co dzieje się wokół energii i surowców energetycznych, zwłaszcza po wybuchu wojny w Ukrainie. Jednocześnie struktura produkcji przemysłowej pokazuje, że hamują inne działy, związane z konsumpcją i inwestycjami. Zapowiada to wyhamowanie przemysłu i całej gospodarki w kolejnych miesiącach, na co zresztą wpływ mieć będzie także bardzo wysoka baza odniesienia z poprzedniego roku (gwałtowne wzrosty po otwarciu gospodarki po III fali pandemii).

Wysokiej produkcji przemysłowej towarzyszą coraz większe koszty. Wskaźnik PPI osiągnął w marcu 20.0%r/r, podbijając kolejny rekord. Konsekwencją wzrostu wskaźnika PPI będzie niestety dalsze przyspieszanie wskaźnika CPI, a to z kolei będzie jednym z kluczowych argumentów dla RPP za dalszymi podwyżkami stóp. Już w maju należy oczekiwać wzrostu stóp procentowych o co przynajmniej 75pb.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat