r.

MakroExpress: Produkcja przemysłowa w październiku: +1.6%r/r; PPI: -4.1%r/r

Produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 1.6%r/r wobec spadku o 3.3%r/r (po korekcie z 3.1%r/r) we wrześniu i konsensusu rynkowego zakładającego wzrost o 1.7%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja spadła w październiku o 0.8%r/r wobec spadku o 0.9%r/r we wrześniu.

Ceny producentów (PPI) spadły w październiku o 4.1%r/r wobec spadku o 2.7%r/r (po korekcie z 2.8%r/r) we wrześniu. Konsensus rynkowy wskazywał na odczyt PPI na poziomie -3.6%r/r.

Wnioski: Po ośmiu miesiącach spadków produkcji sprzedanej przemysłu październik przyniósł wreszcie jej wzrost. Dane okazały się zbliżone do konsensusu rynkowego. W przypadku wskaźnika PPI odczyt wskazuje na dalszą szybką dezinflację u producentów, okazał się on też lepszy od średnich prognoz rynkowych.

Z komunikatu GUS wynika, że w październiku br. produkcja r/r wzrosła w 21 (spośród 34) działach, m.in. w produkcji w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 19.6%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 17.2%), czy w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 7.5%). Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (o 16.6%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 13.0%), papieru i wyrobów z papieru (o 10.1%). GUS podał również, że w październiku br. odnotowano wzrost r/r w produkcji dóbr związanych z energią (o 11.0%), dóbr inwestycyjnych (o 5.9%) oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 2.5%). Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr zaopatrzeniowych (o 3.9%) oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 2.2%).

Październik to pierwszy miesiąc czwartego (ostatniego) kwartału roku. Dla przemysłu zaczął się on bardzo dobrze. Pierwszy od wielu miesięcy wzrost produkcji sprzedanej przemysłu sugeruje poprawę sytuacji. Na razie poprawa ta wynika przede wszystkich z czynników krajowych. Rosnący popyt wewnętrzny, i ten konsumpcyjny, i inwestycyjny, generuje nowe zamówienia. Gorzej ma się popyt zagraniczny, gdzie w szczególności w słabej kondycji pozostaje przemysł niemiecki, silnie z polskim powiązany. Dopiero więc wtedy, gdy działać będą oba „silniki”, czyli i krajowy, i zagraniczny, zobaczymy wyraźnie ożywienie w polskim przemyśle.

Opublikowane dziś dane zapowiadają wyraźne odbicie dynamiki PKB w czwartym kwartale br., na pewno znacznie większe niż zanotowane 0.4%r/r wzrostu w trzecim kwartale.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły