r.

MakroExpress: RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych (referencyjna wynosi 5.75%)

RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych. Wynoszą one odpowiednio:

· stopa referencyjna: 5.75% w skali rocznej;
· stopa lombardowa: 6.25% w skali rocznej;
· stopa depozytowa: 5.25% w skali rocznej;
· stopa redyskonta weksli: 5.80% w skali rocznej;
· stopa dyskontowa weksli: 5.85% w skali rocznej

Komunikat RPP z uzasadnieniem dzisiejszej decyzji zostanie opublikowany o godz. 16:00.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły