MakroExpress: Sprzedaż detaliczna w lutym: 9.6%r/r, produkcja budowlano-montażowa: 5.5%r/r

Makro Express

Sprzedaż detaliczna wzrosła w lutym nominalnie o 9.6%r/r wobec wzrostu o 5.7%r/r w poprzednim miesiącu. Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się znacznie wyższa od oczekiwań rynkowych na poziomie 6.3%r/r. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna wzrosła w lutym o 7.3%r/r wobec wzrostu o 3.4%r/r w styczniu i średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 4.4%r/r.

Wnioski: Dane dotyczące sprzedaży detalicznej w lutym istotnie przewyższyły oczekiwania rynkowe. Co więcej, wzrost nominalny o 9.6%r/r jest najwyższym od kwietnia 2019 r. Luty br. nie był jeszcze miesiącem wzmożonych zakupów w obawie przed rozprzestrzeniającym się koronawirusem, tak wysokiego nominalnego wzrostu nie można także tłumaczyć „wystrzałem” inflacji, gdyż również w ujęciu realnym (czyli po „odjęciu” wzrostu cen) sprzedaż detaliczna bardzo przyspieszyła. Wygląda więc na to, że luty był po prostu miesiącem dość szybkiego wzrostu popytu gospodarstw domowych. Niestety, podobnie jak w przypadku innych danych z gospodarki, marzec może wyglądać już zupełnie inaczej. Choć gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na żywność oraz środki ochrony osobistej i leki, zupełny zastój zobaczymy zapewne we wszystkich innych kategoriach sprzedaży.

Pozytywnym zaskoczeniem w lutym jest także wzrost, o 5.5%r/r, produkcji budowlano-montażowej. Przyspieszenie nastąpiło pomimo bardzo wysokiej dwucyfrowej bazy odniesienia z lutego poprzedniego roku, a także pomimo znacznie słabszych nastrojów inwestycyjnych w gospodarce. Sprzyjające były niewątpliwie warunki pogodowe. Ale także i w tym przypadku zastój w gospodarce związany z pandemią położy się cieniem już na danych marcowych. Problemem dla budownictwa jest chociażby mniejsza liczba pracowników, w tym spora grupa Ukraińców wracających do swojej ojczyzny.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat