r.

MakroExpress: Sprzedaż detaliczna w sierpniu: +21.5%r/r (nominalnie), +4.2%r/r (realnie)

Sprzedaż detaliczna wzrosła w sierpniu nominalnie o 21.5%r/r wobec wzrostu o 18.4%r/r w poprzednim miesiącu. Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się nieco wyższa od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 20.0%r/r. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna wzrosła w lipcu o 4.2%r/r wobec wzrostu o 2.0%r/r w lipcu i średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 3.3%r/r.

Wnioski: Sprzedaż detaliczna w sierpniu, w ujęciu nominalnym, nadal rosła w dwucyfrowym tempie, a nawet tempo to uległo zwiększeniu w porównaniu do odczytów z wcześniejszych dwóch miesięcy. Ma to oczywiście związek z inflacją, a w szczególności ze wzrostem cen towarów, który w sierpniu był jeszcze wyższy niż w lipcu i wyniósł – jak wskazują wyliczenia – 16.3%r/r. W ujęciu realnym, w związku z tym, dynamika sprzedaży detalicznej była istotnie niższa i wyniosła 4.2%r/r.

Dane dotyczące sprzedaży detalicznej po lipcu i sierpniu wskazują, że konsumpcja w Polsce hamuje w porównaniu z wcześniejszymi kwartałami, i jednocześnie należy spodziewać się kontynuacji tego trendu w kolejnych miesiącach. Struktura sierpniowej sprzedaży, mimo że jej dynamika była wyższa od lipcowej i prognoz rynkowych, jest właściwie taka sama jak miesiąc wcześniej. W ujęciu rocznym nadal widać spadek sprzedaży samochodów, paliw, mebli, rtv, agd, czy prasy i książek. Hamowanie konsumpcji znajdzie odzwierciedlenie w dynamice PKB, która w III kw. będzie na pewno niższa od zanotowanej w II kw. br.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły