r.

MakroExpress: Sprzedaż detaliczna w styczniu: +4.6%r/r (nominalnie), +3.0%r/r (realnie)

Sprzedaż detaliczna wzrosła w styczniu nominalnie o 4.6%r/r wobec wzrostu o 0.5%r/r w poprzednim miesiącu. Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się wyższa od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 3.4%r/r. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna wzrosła w styczniu o 3.0%r/r wobec spadku o 2.3%r/r w grudniu i średnich oczekiwań rynkowych wskazujących na wzrost o 1.4%r/r.

Wnioski: Po mocno rozczarowującym grudniu ub.r. wyniki sprzedaży detalicznej w styczniu br. wyraźnie się poprawiły. Dynamika realna sprzedaży detalicznej powróciła do dodatnich wartości i była najwyższa od września 2022 r. Patrząc na poszczególne kategorie sprzedaży detalicznej, opublikowane przez GUS, nadal widać na początku br. spadek popytu na tzw. dobra trwałe, jak meble i sprzęt RTV/AGD, czy odzież i obuwie. Spadek w ujęciu rocznym zanotowała też żywność, przy czym w tej kategorii istotne znaczenie ma sezonowość i kalendarz świąt. Największy wzrost sprzedaży detalicznej w ujęciu realnym zanotowano r/r w przypadku samochodów, gdzie trwa nadrabianie zakupów z okresów kiedy samochodów brakowało, oraz w kategorii „pozostała sprzedaż”.

Wzrost sprzedaży detalicznej w styczniu niweluje zaniepokojenie dotyczące hamowania konsumpcji gospodarstw domowych, które pojawiło się po grudniowym niskim odczycie. Prawdopodobnie gospodarstwa domowe ograniczyły wówczas (bądź wręcz wstrzymały) swoje wydatki czekając na styczeń i zwiększenie dochodów. Od 1 stycznia br. bowiem wzrosła o blisko 18% płaca minimalna, wzrosły silnie inne wynagrodzenia i świadczenia (jak chociażby wypłaty w ramach Programu 500+), a ponadto dość gwałtownie obniżyła się inflacja. Czynników pokonsumpcyjnych pojawiło się sporo i co więcej, pojawią się one jeszcze w kolejnych miesiącach (jak podwyżka płac dla nauczycieli i sfery budżetowej z wyrównaniem od początku roku). Konsumpcja będzie zatem główną siłą napędową polskiej gospodarki, a styczniowe dane wydają się to tylko potwierdzać.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły