r.

MakroExpress: Stopa bezrobocia w maju: 6.1%; stopa bezrobocia wg BAEL w Q1’21: 4.0%

Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w maju do 6.1% z 6.3% w kwietniu. Dane okazały się zgodne ze średnimi oczekiwaniami rynkowymi.

Stopa bezrobocia wg BAEL wyniosła w I kwartale br. 4.0% wobec 3.1% w IV kwartale 2020 r. Konsensus rynkowy wskazywał na jej wzrost do 3.2%.

Wnioski: Rynek pracy bardzo pozytywnie reaguje na znoszenie pandemicznych obostrzeń i otwieranie branż, zwłaszcza tych, które od dłuższego czasu nie mogły funkcjonować w pełni bądź funkcjonowały w ograniczonym zakresie. Popyt na pracowników rośnie, a w niektórych obszarach (jak np. gastronomia, hotelarstwo), istnieje wręcz problem z ich pozyskaniem. W maju liczba bezrobotnych spadła wg danych GUS o 27.1 tys., co nie jest jeszcze oczywiście jeszcze poziomem sprzed pandemii, niemniej jednak sytuacja ulega zdecydowanej poprawie w porównaniu z rokiem poprzednim. Najbliższe miesiące br. powinny przynieść dalszy spadek stopy bezrobocia, choć raczej powolny, po czym z przyczyn sezonowych na koniec roku prawdopodobnie ponownie stopa bezrobocia nieco wzrośnie. W grudniu może wynieść maksymalnie 6.3-6.4% wobec 6.2% na koniec 2020 r.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły