MakroExpress: Stopa bezrobocia w marcu: 6.4%

Makro Express

Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w marcu do 6.4% z 6.5% w lutym. Dane okazały się zgodne ze średnimi oczekiwaniami rynkowymi.

Wnioski: Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w marcu br. o 0.1 pkt proc., tyle samo co rok temu i jednocześnie mniej niż w latach przedpandemicznych o tej porze roku. Wtedy stopa bezrobocia spadała o co najmniej 0.2 pkt proc. Tegoroczny marzec był miesiącem istotnej poprawy warunków atmosferycznych w porównaniu do lutego czy stycznia, co umożliwiło rozpoczęcie prac w rolnictwie i budownictwie, stąd mimo wprowadzanych ponownie obostrzeń w gospodarce liczba bezrobotnych spadła, o 21.1 tys. Z przyczyn sezonowych w kolejnych miesiącach stopa bezrobocia może jeszcze delikatnie obniżyć się, ale na koniec br. będzie kształtować się najprawdopodobniej na poziomie wyższym niż na koniec 2020 r. Szacuję, że może to być 6.6-6.8%, w zależności od tego jak dalej rozwijać się będzie sytuacja pandemiczna.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat