r.

MakroExpress: Wskaźnik CPI w czerwcu (ostateczny szacunek): 15.5%r/r

Według ostatecznego szacunku GUS wskaźnik CPI wyniósł w czerwcu 15.5%r/r wobec wstępnego szacunku na poziomie 15.6%r/r. W ujęciu miesięcznym wzrost cen nie uległ korekcie i wyniósł 1.5%.

Wnioski: Ostateczny szacunek inflacji w czerwcu okazał się nieznacznie niższy od wstępnych wyliczeń GUS. Mimo tego jest to odczyt najwyższy od marca 1997 r. Wg danych GUS wskaźnik cen towarów w czerwcu przyspieszył do 16.8%r/r z 14.9%r/r w maju, zaś wskaźnik cen usług wzrósł do 11.5%r/r z 10.8%r/r w maju. Czerwiec był miesiącem, w którym w ujęciu m/m w tylko jednej głównej kategorii ceny spadły, a była to „odzież i obuwie”, i miało to związek z sezonowymi wyprzedażami. W pozostałych kategoriach ceny wzrosły, a najbardziej ponownie w przypadku transportu (o 6.6%m/m), użytkowania mieszkań (o 1.9%m/m) oraz restauracji i hoteli (o 1.7%m/m). Są to konsekwencje odpowiednio: wzrostu cen paliw, wzrostu cen opału oraz efektu rozpoczynającego się sezonu turystycznego. Inflacja bazowa, po wykluczeniu cen żywności i energii, przyspieszyła w czerwcu - jak wskazują szacunki - do około 9.2-9.3%r/r z 8.5%r/r w maju, osiągając kolejny swój szczyt.

Co dalej? Nie jest wykluczone, że za sprawą wyraźnego spadku cen paliw na stacjach wskaźnik CPI w lipcu znajdzie się na nieco niższym poziomie niż w czerwcu, a w sierpniu zdoła ten poziom utrzymać. Już we wrześniu jednak inflacja może znowu zacząć przyspieszać, na co wpływ mieć będzie m.in. bardzo prawdopodobne ponowne przyspieszenie wzrostu cen żywności oraz paliw (po okresie zakończenia letnich rabatów). W czwartym kwartale br. wskaźnik CPI może znaleźć się w okolicach 16.0%r/r, choć na ten moment jest tyle niewiadomych i znaków zapytania (np. czy URE zaakceptuje podwyżki cen energii dla gospodarstw domowych jeszcze w tym roku), że bardzo trudno formułować precyzyjne prognozy. Będą one zapewne jeszcze niejednokrotnie zmieniane. Dla RPP te zmienne warunki są także wyzwaniem i choć zapewne stopy procentowe jeszcze będą podwyższane, to być może niekoniecznie stanie się to we wrześniu (po wakacyjnej przerwie), ale np. w październiku i listopadzie.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły