MakroExpress: Wskaźnik CPI w grudniu (flash): 8.6%r/r

Makro Express

Wskaźnik CPI w grudniu, wg „szybkiego” szacunku GUS, wyniósł 8.6%r/r wobec 7.8%r/r w listopadzie oraz konsensusu rynkowego na poziomie 8.2%r/r. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0.9%.

Wnioski: Inflacja w końcu 2021 r. dalej nabierała tempa. Poziom 8.6%r/r w grudniu to ponownie więcej niż średnie oczekiwania rynkowe (8.2%r/r), a także poziom najwyższy od 2000 r. Z danych GUS wynika, że w szybkim tempie rosły w grudniu nadal ceny żywności (o 8.6%r/r), nośników energii (o 14.3%r/r), a także paliw (o 32.9%r/r), i to pomimo wejścia w życie w połowie miesiąca Tarczy Antyinflacyjnej 1.0, obniżających ceny paliw. W całym 2021 r. średnioroczna inflacja osiągnęła 5.1%. Inflacja bazowa, po wykluczeniu cen żywności i energii „podskoczyła” w grudniu, jak wskazują szacunki, do 5.0-5.1%.

Inflacja w 2022 r. przewidywana jest średniorocznie na poziomie wyższym niż 2021 r., tj. w okolicach 7.5-8.0%. Jest jednak na ten moment sporo pytań, na które nie znamy odpowiedzi, a które to odpowiedzi mogą na tę prognozę mieć istotny wpływ. Po pierwsze: obniżka VAT na żywność. Od kiedy, o ile i na jak długo? Po drugie zapowiedziana dziś przez premiera M.Morawieckiego Tarcza Antyinflacyjna 2.0. Co będzie dokładnie zawierała, w jakiej skali, od kiedy i na jak długo? Również jeśli chodzi o Tarczę Antyinflacyjną 1.0 – pytanie jakie się rodzi, to czy będzie ona przedłużana i o ile? Do tego wszystkiego dochodzi ogromna niepewność związana z pandemią Omikrona na świecie oraz cenami surowców, w tym energetycznych, a także żywności. W styczniu inflacja zapewne jeszcze przyspieszy, m.in. w związku ze wzrostem rachunków za energię i gaz, podwyżką płacy minimalnej, czy powszechnym wzrostem cen usług. Przesadzony wydaje się poziom przekraczający 9.0%r/r. W kolejnych miesiącach inflacja ma szansę spowalniać, ale trudno w tej chwili określić w jakiej skali i jak szybko. To, co wydaje się wyłaniać z tego całego „obrazu” to fakt, że stopa referencyjna NBP może w tym roku być faktycznie podniesiona przez RPP „tylko” do 3.0%, zamiast do 4.0% i wyżej.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat