r.

MakroExpress: Wskaźnik CPI w grudniu (ostateczny szacunek): 16.6%r/r

Według ostatecznego szacunku GUS wskaźnik CPI wyniósł w grudniu 16.6%r/r wobec wstępnego szacunku na poziomie 16.6%r/r. W ujęciu miesięcznym wzrost cen uległ korekcie i wyniósł 0.1% wobec wstępnie szacowanego 0.2%.

Wnioski: Wg ostatecznego szacunku GUS wskaźnik inflacji w grudniu wyniósł 16.6%r/r, gdzie wskaźnik cen towarów spowolnił do 17.6%r/r z 18.8%r/r w listopadzie, wskaźnik cen usług natomiast przyspieszył do 13.4%r/r z 13.2%r/r w listopadzie. Co ciekawe, jeśli chodzi o główne kategorie raportowane przez GUS, spadek cen w grudniu w stosunku do listopada miał miejsce tylko w przypadku „użytkowania mieszkań” (o 2.0%), głównie za sprawą dużego spadku cen opału, i w przypadku łączności (o 0.1%). Nie było natomiast w grudniu sezonowego spadku cen „odzieży i obuwia”, gdzie wręcz pojawił się wzrost, nie było także spadku cen w kategorii „transport”, mimo spadku cen paliw. Inflacja bazowa, po wykluczeniu cen żywności i energii, wyniosła – wg moich szacunków - 11.4-11.5%r/r.

Roczny wskaźnik CPI obniżył się w grudniu w dużej mierze dzięki spowolnieniu wzrostu cen żywności oraz opału. Inflacja powróci jednak do wyższego tempa już w styczniu, a apogeum powinna osiągnąć w lutym. Przyczynią się do tego wzrosty niektórych podatków z początkiem roku (np. akcyzy na alkohol), zmiany w tarczach antyinflacyjnych, podwyżka płacy minimalnej i ogólna weryfikacja cenników przez przedsiębiorstwa i handel. Istotna będzie w tym kontekście także niska zeszłoroczna baza odniesienia. Ścieżka inflacji na 2023 r., jak i średnioroczna prognoza, po grudniowym odczycie wskaźnika CPI kształtują się niżej, należy jednak pamiętać, że jest wiele czynników ryzyka, które materializując się mogą z powrotem tempo inflacji podkręcić. To, co wydaje się pewne, to że inflacja w 2023 r. nie wróci do celu NBP i będzie wciąż pozostawać daleko od tego celu.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły