r.

MakroExpress: Wskaźnik CPI w kwietniu (ostateczny szacunek): 2.4%r/r

Według ostatecznego szacunku GUS wskaźnik CPI wyniósł w kwietniu 2.4%r/r wobec wstępnego szacunku na tym samym poziomie. W ujęciu miesięcznym wstępny szacunek wskaźnika został zrewidowany do 1.1% z 1.0%.

Wnioski: Wg ostatecznego szacunku GUS wskaźnik inflacji CPI w kwietniu wyniósł 2.4%r/r, tj. zgodnie z szacunkiem flash. Z danych wynika, że wskaźnik cen towarów zwiększył się w kwietniu do 1.1%r/r z 0.4%r/r w marcu, wskaźnik cen usług natomiast wyhamował do 6.2%r/r z 6.6%r/r w poprzednim miesiącu. Choć zatem to ceny towarów wyraźnie przyspieszyły w kwietniu, to jednak cały czas ceny usług są „siłą napędową” inflacji w Polsce. Wśród głównych kategorii raportowanych przez GUS spadek cen w stosunku do marca zanotowano w kwietniu jedynie w przypadku „łączności” (o 0.8%), we wszystkich pozostałych kategoriach natomiast miały miejsce wzrosty cen, w tym największe w przypadku „odzieży” (o 2.6%) i „żywności i napojów bezalkoholowych” (o 2.4%). Inflacja bazowa, po wykluczeniu cen żywności i energii, obniżyła się w kwietniu – wg moich wyliczeń – do 4.1%r/r z 4.6%r/r w marcu.

Inflacja w kwietniu br. zawróciła i ponownie zaczęła przyspieszać. Jeszcze zdołała utrzymać się w dolnym paśmie odchyleń od celu NBP, ale już w maju znajdzie się ponownie w górnym paśmie. Za przyspieszenie inflacji w kwietniu odpowiadały w głównej mierze podwyżki cen żywności po powrocie wyższej stawki VAT, wyższe ceny odzieży i obuwia w związku z wprowadzeniem przez sklepy nowych kolekcji, a także podwyżki cen paliw na stacjach po wzroście cen ropy naftowej na świecie. W kolejnych miesiącach będziemy obserwować dalsze wspinanie się wskaźnika CPI, ze szczytem – wg moich prognoz – nieco ponad 5.0%r/r w grudniu. Wpływ na to będą mieć po pierwsze odroczone podwyżki cen żywności po powrocie wyższej stawki VAT na produkty żywnościowe od 1 kwietnia br. (część sklepów dopiero teraz podnosi lub będzie jeszcze podnosić ceny), a po drugie podwyżka cen energii i gazu od 1 lipca br. Ta ostatnia, jak wszystko wskazuje, będzie nieco większa od pierwotnych założeń, dlatego wskaźnik CPI znajdzie się prawdopodobnie w końcu br. nieco powyżej 5.0%r/r.

Dzisiejsze dane nie zmieniają perspektyw polityki pieniężnej w najbliższych miesiącach. Stopy procentowe będą utrzymywane na obecnych poziomach, a ostatnie plany co do podwyżki cen energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych od połowy br. podnoszą prawdopodobieństwo że do pierwszej zmiany stóp dojdzie dopiero w 2025 r.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły