MakroExpress: Wskaźnik CPI w lipcu (flash): 15.5%r/r

Makro Express

Wskaźnik CPI w lipcu, wg „szybkiego” szacunku GUS, wyniósł 15.5%r/r wobec 15.5%r/r w czerwcu oraz konsensusu rynkowego na poziomie 15.6%r/r. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0.4%.

Wnioski: Inflacja w ujęciu rocznym ustabilizowała się w lipcu, choć w ujęciu miesięcznym ponownie przyspieszyła. Dane GUS potwierdzają po pierwsze, że mamy do czynienia z zupełnie innym niż w latach poprzednich, rynkiem żywności. W lipcu br. ceny w tej kategorii wzrosły aż o 0.6%m/m, podczas gdy w zeszłych latach w miesiącach letnich notowane były tutaj zazwyczaj spadki. W lipcu br. wciąż rosły ceny nośników energii (o 1.3%m/m), zgodnie z szacunkami zaś spadły ceny paliw (o 2.6%m/m). Niestety, jak wskazują wyliczenia, pomimo stabilizacji rocznego wskaźnika CPI, ponownie przyspieszyła w lipcu inflacja bazowa (po wykluczeniu cen żywności i energii) i wyniosła ok. 9.3%r/r.

W sierpniu, o ile nie zaczną ponownie rosnąć ceny paliw na stacjach, jest szansa na dalszą stabilizację wskaźnika CPI w ujęciu rocznym. Wiele wskazuje jednak na to, że od września inflacja zacznie ponownie przyspieszać, a największy wpływ na to mogą mieć rosnące ceny żywności oraz surowców energetycznych. Na ten moment przesądzone wydaje się utrzymanie co najmniej do końca br. tarcz antyinflacyjnych, natomiast niewiadomą są decyzje URE w sprawie cen energii dla gospodarstw domowych (operatorzy złożyli wnioski o podwyżki cen jeszcze w tym roku).

W sierpniu nie ma posiedzenia RPP w sprawie stóp procentowych, natomiast we wrześniu Rada może powstrzymać się – w mojej ocenie – od kolejnej podwyżki stóp jeśli wskaźnik CPI utrzymałby poziom 15.5%r/r/r jeszcze jeden, kolejny miesiąc. Cykl zacieśniania polityki pieniężnej jednak moim zdaniem jeszcze się nie zakończył i stopa referencyjna w październiku-listopadzie może wzrosnąć do 7.0%.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat