MakroExpress: Wskaźnik CPI w lipcu (flash): 3.1%r/r

Makro Express

Wskaźnik CPI wyniósł w lipcu wg „szybkiego” szacunku GUS 3.1%r/r wobec 3.3%r/r w czerwcu oraz konsensusu rynkowego na poziomie 3.1%r/r. W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0.1%.

Wnioski: Inflacja w lipcu nieco wyhamowała, ale jednocześnie nadal przekraczała 3.0% w ujęciu rocznym. Z danych GUS wynika, że w stosunku do czerwca br. spadły ceny żywności (o 1.4%) oraz nośników energii (o 0.1%), wzrosły natomiast ceny paliw (o 2.3%). Choć pełna struktura lipcowego wskaźnika CPI opublikowana zostanie w połowie sierpnia, to z dużym prawdopodobieństwem można szacować, że spadły także ceny odzieży i obuwia (sezonowe wyprzedaże). Nadal jednak zapewne silnie rosły ceny usług. Dlatego, wg moich szacunków, wyhamowanie wskaźnika CPI nie przełożyło się na wyhamowanie inflacji bazowej, która pozostała w lipcu na poziomie 4.1%r/r.

Inflacja w Polsce wyraźnie odstaje od średniej unijnej. Znajduje się na znacznie wyższym poziomie. W kolejnych miesiącach br. powinna się ona obniżać, niemniej jednak będzie to proces bardzo powolny. Choć w związku z pandemią COVID-19 polska gospodarka znajduje się w recesji, czego przyczyną jest spadek i popytu konsumpcyjnego, i inwestycyjnego, to jednocześnie od początku roku silnie wzrosły koszty produkcji towarów oraz świadczenia usług, co mocno trzyma ją w ryzach. Wciąż za mało prawdopodobny uważam scenariusz, w którym na koniec br. wskaźnik CPI spada poniżej 2.0%r/r. Średniorocznie wyniesie on wg moich prognoz około 3.3-3.4%, a w 2021 r. – jeśli koszty pracy ponownie wzrosną – wyniesie ponad 2.0%.

Z punktu widzenia RPP opublikowany dziś wstępny szacunek lipcowej inflacji niewiele zmienia. Inflacja, zwłaszcza na tle UE, pozostaje w Polsce wysoka, a jednocześnie stopy procentowe w obliczu recesji gospodarczej znajdują się w okolicach zera, i w takim stanie pozostaniemy jeszcze wiele miesięcy.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat