r.

MakroExpress: Wskaźnik CPI w listopadzie (flash): 17.4%r/r

Wskaźnik CPI w listopadzie, wg „szybkiego” szacunku GUS, wyniósł 17.4%r/r wobec 17.9%r/r w październiku oraz konsensusu rynkowego na poziomie 18.0%r/r. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0.7% wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 1.1%.

Wnioski: Tym razem inflacja zaskoczyła bardzo pozytywnie. Jej wyhamowanie do 17.4%r/r z 17.9%r/r w październiku nie było oczekiwane, konsensus rynkowy wskazywał na 18.0%r/r. Jak wynika z danych GUS, w listopadzie spadły ceny paliw (o 1.2%m/m), a także nośników energii (o 0.1%m/m) i już te dwie kategorie znacząco przyczyniły się do spowolnienia tempa wzrostu wskaźnika CPI. Wzrosły ceny żywności, o 1.6%m/m, ale i tutaj mamy pozytywną niespodziankę, gdyż wydawało się, że ponownie wyjdziemy w tej kategorii istotnie powyżej tendencji sezonowych. Niestety nadal rośnie inflacja bazowa, po wykluczeniu cen żywności i energii, co oznacza że w pozostałych kategoriach ceny nadal przyspieszają. Z szacunków wynika, że w listopadzie wskaźnik ten przyspieszył do ok. 11.3%r/r.

Spowolnienie tempa wzrostu inflacji w listopadzie wpisało się w tendencję zaobserwowaną w Europie, gdzie pozytywnie zaskoczyła listopadowymi danymi m.in. Hiszpania czy Niemcy. Trzeba jednak pamiętać, że w Polsce szczyt inflacji jest jeszcze ciągle przed nami. Przywracanie podatków od 1 stycznia 2023 r. na gaz, m.in. wyższe ceny energii, podwyżka płacy minimalnej, będą czynnikami, które wyraźnie podbiją wskaźnik CPI. Ten szczyt inflacji, w okolicach 19-20.0%r/r, osiągnąć powinniśmy w lutym, a potem powinno rozpocząć się hamowanie wzrostu cen. Jednakże proces ten, jak wszystko wskazuje, zostanie przerwany w lipcu wraz z odejściem od zerowych stawek VAT obowiązujących aktualnie na niektóre produkty żywnościowe i przy drugiej podwyżce płacy minimalnej. Z moich szacunków wynika, że przyszłoroczny średni poziom wskaźnika CPI będzie wciąż dwucyfrowy, ale po dzisiejszych danych jest szansa, że nie aż tak wysoki jak tegoroczny, czyli ok. 14.5%.

Dzisiejszy wstępny odczyt inflacji zamyka temat powrotu podwyżek stóp procentowych w grudniu, a w świetle ostatnich komunikatów RPP oraz wypowiedzi jej przedstawicieli, nie należy spodziewać się, że stopy będą podnoszone także w kolejnych miesiącach.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły