r.

MakroExpress: Wskaźnik CPI w październiku (ostateczny szacunek): 6.6%r/r

Według ostatecznego szacunku GUS wskaźnik CPI wyniósł w październiku 6.6%r/r wobec wstępnego szacunku na poziomie 6.5%. W ujęciu miesięcznym wstępny szacunek wskaźnika także uległ rewizji w górę i wyniósł 0.3%.

Wnioski: Wg ostatecznego szacunku GUS wskaźnik inflacji w październiku wyniósł 6.6%r/r, tj. nieznacznie więcej niż wskazywał szacunek flash. Wskaźnik cen towarów spowolnił do 5.7%r/r z 7.6%r/r we wrześniu, wskaźnik cen usług natomiast wyhamował do 9.3%r/r z 9.7%r/r w poprzednim miesiącu. Wśród głównych kategorii raportowanych przez GUS spadki cen w stosunku do września zanotowano w październiku jedynie w przypadku „transportu” (o 2.2%) oraz w „rekreacji i kulturze” (o 0.4%), w pozostałych kategoriach natomiast miały miejsce wzrosty cen, w tym największe w przypadku „odzieży i obuwia” (o 3.3%), „edukacji” (o 1.6%) oraz „łączności” (o 1.3%). Inflacja bazowa, po wykluczeniu cen żywności i energii, obniżyła się w październiku – wg moich szacunków – do 8.0%r/r z 8.4%r/r we wrześniu.

Październikowy odczyt wskaźnika CPI, który znalazł się na poziomie najniższym od września 2021 r., był po pierwsze efektem wysokiej zeszłorocznej bazy odniesienia (kiedy to wskaźnik CPI wspiął się na najwyższy w skali 2022 r. poziom 16.8%r/r), w a po drugie przyczyniła się do tego kontynuacja spadku cen paliw. Te ostatnie, jak podaje GUS, obniżyły wskaźnik CPI w październiku w stosunku do września o 0.23 pkt. proc. Zarówno w listopadzie, jak i grudniu br., zeszłoroczna baza odniesienia nie będzie już tak korzystna (inflacja w końcówce 2022 r. zaczęła się obniżać), dlatego jest mało prawdopodobne, aby odczyty wskaźnika CPI schodziły na jeszcze niższe poziomy. Raczej należy zakładać scenariusz jego powrotu do nieco wyższych poziomów. Zupełnie niepewne jest natomiast to, co zadzieje się z inflacją w styczniu i kolejnych miesiącach 2024 r. Czynników, które będą inflację podkręcać, jest sporo: ponowna podwyżka płacy minimalnej, waloryzacja świadczenia 500+ do 800 zł, podwyżki niektórych podatków, ale niewątpliwie najważniejsze będzie to co stanie się z aktualnie obniżoną stawką VAT na niektóre produkty żywnościowe oraz cenami energii dla gospodarstw domowych. Ta niepewność nie pozwoli RPP, w mojej ocenie, na kolejne obniżki stóp procentowy w najbliższych miesiącach, a ponadto rośnie prawdopodobieństwo, że stopy procentowe będą utrzymywane na obecnych poziomach do końca przyszłego roku.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły