MakroExpress: Wskaźnik CPI w sierpniu (flash): 5.4%r/r

Makro Express

Wskaźnik CPI w sierpniu, wg „szybkiego” szacunku GUS, wyniósł 5.4%r/r wobec 5.0%r/r w lipcu oraz konsensusu rynkowego na poziomie 5.1%r/r. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0.2%.

Wnioski: Po tym, jak w lipcu br. wskaźnik CPI osiągnął 5.0%r/r, w sierpniu wspiął się jeszcze wyżej i wynosi już 5.4%r/r. To znowu sporo wyżej od średnich oczekiwań rynkowych i jeszcze dalej - niż dotychczas - od celu NBP. Z danych GUS wynika, że ceny żywności w sierpniu spadły w stosunku do lipca zaledwie o 0.3%, ceny paliw wzrosły natomiast o kolejne 1.6%m/m, a ceny nośników energii o 0.8%m/m. W tym ostatnim przypadku czynnikiem wzrostu była w dużej mierze podwyżka cen gazu dla gospodarstw domowych. Inflacja bazowa po wykluczeniu cen żywności i energii, jak wskazują szacunki, także ponownie przyspieszyła w sierpniu, w okolice 3.8-3.9%r/r.

Sierpniowy wstępny odczyt inflacji z całą siła przypieczętowuje jej ścieżkę powyżej 5.0%r/r co najmniej do końca br. W grudniu wskaźnik CPI może przewyższyć 5.5%r/r, a w nowy rok wchodzić będziemy najprawdopodobniej także ze wskaźnikiem CPI przewyższającym 5.0%. Poza tym, że szacunek tegorocznej średniej inflacji wynosi już 4.5%, to również na rok przyszły prognoza wzrosła i przekracza 4.0%. To poziom znacznie wyższy od szacowanego 3.3% przez NBP w ostatnim, tj. lipcowym, Raporcie o inflacji. Oznacza to, że prognoza ta będzie musiała zostać zrewidowana w górę. RPP z kolei, mając te zrewidowane prognozy oraz nadal wysokie szacunki PKB zarówno w tym roku jak i kolejnych latach, powinna przystąpić w listopadzie br. do działania. Rośnie prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych już w tym roku, aczkolwiek jeśli RPP będzie chciała dopiero w listopadzie ogłosić wygaszanie programu skupu aktywów, to pierwsza podwyżka stóp może przesunąć się na początek 2022 r.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat