r.

MakroExpress: Wskaźnik CPI w sierpniu (ostateczny szacunek): 10.1%r/r

Według ostatecznego szacunku GUS wskaźnik CPI wyniósł w sierpniu 10.1%r/r wobec wstępnego szacunku na tym samym poziomie. W ujęciu miesięcznym wstępny szacunek wskaźnika CPI także nie uległ zmianie i wyniósł 0.0%.

Wnioski: Wg ostatecznego szacunku GUS wskaźnik inflacji w sierpniu pozostał dwucyfrowy i wyniósł 10.1%r/r. Wskaźnik cen towarów spowolnił do 9.8%r/r z 10.6%r/r w lipcu, wskaźnik cen usług natomiast wyhamował do 11.1%r/r z 11.3%r/r w poprzednim miesiącu. Wśród głównych kategorii raportowanych przez GUS spadki cen w stosunku do lipca zanotowano w sierpniu – podobnie jak miesiąc wcześniej - tylko w 2 z nich, tj. w „żywności i napojach bezalkoholowych” (o 0.9%) oraz w „odzieży i obuwiu” (o 0.3%). We wszystkich pozostałych kategoriach ceny względem poprzedniego miesiąca wzrosły, w tym najsilniej w przypadku „transportu” (o 2.0%). Inflacja bazowa, po wykluczeniu cen żywności i energii, obniżyła się w sierpniu – wg moich szacunków – do 10.1%r/r z 10.6%r/r w lipcu.

Sierpień był kolejnym miesiącem sezonowego spadku cen żywności (w ujęciu m/m), co w największym stopniu przyczyniło się do obniżenia rocznego wskaźnika CPI do 10.1%r/r. Sezonowo spadły także w sierpniu jeszcze ceny odzieży i obuwia, na co nie ma już jednak co liczyć we wrześniu (wejście nowych kolekcji do sprzedaży). Tempo inflacji jednak we wrześniu na pewno wyhamuje, do jednocyfrowego poziomu, chociażby z tego powodu że dość mocno tanieją na stacjach paliwa. RPP, obniżając stopy procentowe na początku września niejako „skonsumowała” już wrześniowy jednocyfrowy poziom wskaźnika CPI, natomiast wydaje się że w związku z dalszym schodzeniem inflacji na niższe poziomy (przyczyni się do tego m.in.. wchodząca w życie w przyszłym tygodniu wsteczna – od 1 stycznia br. - dodatkowa obniżka cen energii dla gospodarstw domowych o 12%) cięcia będą kontynuowane w kolejnych miesiącach. W październiku stopy procentowe mogą spaść co najmniej o 25pb, a na koniec br. stopa referencyjna może znaleźć się na poziomie 5.25%.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły