MakroExpress: Wskaźnik CPI w sierpniu (ostateczny szacunek): 2.9%r/r

Makro Express

Według ostatecznego szacunku GUS wskaźnik CPI wyniósł w sierpniu 2.9%r/r wobec wstępnego szacunku na poziomie 2.8%r/r. W ujęciu miesięcznym ceny nie zmieniły się, zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami.

Wnioski: Wskaźnik CPI w sierpniu, wg ostatecznego szacunku GUS, wyniósł 2.9%r/r. Jest to taki sam poziom jaki zanotowano w lipcu br. i jednocześnie wciąż najwyższy od kilku lat. W kierunku obniżenia inflacji w sierpniu oddziaływały tylko ceny żywności i napojów bezalkoholowych (spadek o 0.3%m/m), odzieży i obuwia (spadek o 1.5%m/m) oraz rekreacji i kultury (spadek o 0.1%m/m). We wszystkich pozostałych kategoriach ceny w ujęciu miesięcznym wzrosły, w tym najsilniej w kategorii „łączność” (o 0.8%m/m). Sierpień był też kolejnym miesiącem z rzędu, jak wynika z komunikatu GUS, w którym wzrosły w szybkim tempie ceny usług (o 1.0%m/m i o 4.3%r/r). Oznacza to przyspieszenie inflacji bazowej, w okolice 2.3%r/r.

Dzisiejsze dane pokazały, że inflacja w sierpniu, mimo wcześniejszych szacunków, nie wyhamowała. Wrzesień przyniesie najprawdopodobniej wzrost cen żywności (ze względów sezonowych, ale także mniejszą podaż owoców i warzyw), podrożeje odzież i obuwie (wprowadzane są bowiem kolekcje jesienne do sklepów), zobaczymy wzrost m.in. cen edukacji, a także najprawdopodobniej zwyżkę kontynuować będą ceny usług. W połączeniu z niską bazą odniesienia z końca poprzedniego roku, ostatni kwartał br. będzie upływać pod znakiem wskaźnika CPI przekraczającego 3.0%r/r. W grudniu może on już zbliżyć się do górnej granicy odchyleń od celu NBP, tj. 3.5%. Wzrost inflacji w Polsce jest przeciwieństwem tego co dzieje się w Europie Zachodniej. Jest to związane po pierwsze z wciąż relatywnie wysokim tempem wzrostu gospodarczego, w okolicach 4.5%, po drugie z napięciami na rynku pracy (brakiem pracowników w niektórych obszarach, rosnącymi kosztami zatrudnienia i w efekcie „przerzucaniem” tych kosztów na produkty i usługi), a także czynnikami podażowymi (jak np. mniejszymi zbiorami owoców i warzyw). Na horyzoncie nie widać w tej chwili czynników, które mogłyby inflację sprowadzić w kolejnych miesiącach na niższe poziomy, a wręcz istnieją czynniki niepewności, które mogą ją jeszcze podbić (jak np. ceny energii). W przyszłym roku, a przynajmniej w pierwszej jego połowie, należy spodziewać się odczytów wskaźnika CPI sporo przekraczających 3.0%. Nie należy natomiast oczekiwać, że skłoni to RPP do zmian poziomu stóp procentowych. Rada jasno daje do zrozumienia, że stopy w Polsce w najbliższych 2-3 latach nie ulegną zmianie.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat