MakroExpress: Wskaźnik CPI we wrześniu (flash): 2.6%r/r

Makro Express

Wskaźnik CPI wyniósł we wrześniu wg „szybkiego” szacunku GUS 2.6%r/r wobec 2.9%r/r w sierpniu i konsensusu rynkowego na poziomie 2.7%r/r. W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0.1%.

Wnioski: Inflacja we wrześniu zelżała. Ze wstępnych danych GUS wynika, że stało się tak po pierwsze za sprawą spadku cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 0.2%m/m), a po drugie za sprawą spadku cen paliw (o 1.8%m/m). Spadek cen żywności jest najprawdopodobniej pochodną niższych cen niektórych warzyw (szczegóły poznamy w połowie miesiąca), do których przyczyniła się większa od przewidywań podaż. Dla porównania ceny w tej kategorii we wrześniu 2018 i 2017 r. dość ostro szły w górę.

Niższa inflacja we wrześniu jest najprawdopodobniej zjawiskiem przejściowym. Od kilku miesięcy wyraźnie drożeją usługi i trendu tego, chociażby w związku z rosnącymi kosztami pracy, nie da się zatrzymać. Dlatego też mimo niższego wskaźnika CPI najprawdopodobniej ponownie wzrosła we wrześniu inflacja bazowa (w okolice 2.3%r/r). W całym 2019 r. średniorocznie wskaźnik CPI wyniesie 2.3-2.4%. Dane są neutralne z punktu widzenia rozpoczynającego się dziś posiedzenia RPP w sprawie stóp procentowych.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat