MakroExpress: Wskaźnik PMI w czerwcu wzrósł do 47.2pkt z 40.6pkt w maju

Makro Express

Wskaźnik PMI w przetwórstwie wzrósł w czerwcu do 47.2pkt z do 40.6pkt w maju. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost wskaźnika do 46.1pkt. Z informacji opublikowanych przez Markit wynika, że w czerwcu br. wskaźniki produkcji i nowych zamówień gwałtownie wzrosły, osiągając poziom sprzed kryzysu wywołanego koronawirusem (choć mimo wszystko pozostały one poniżej neutralnego progu 50.0pkt). Tempo spadku zatrudnienia, zaległości oraz aktywności zakupowej wyhamowało wg Markitu, a polscy producenci byli bardziej optymistyczni odnośnie przyszłej 12-miesięcznej produkcji.


Wnioski: Wskaźnik PMI dokonał w czerwcu ponownego „skoku”, o 6.6pkt, przewyższając po raz kolejny oczekiwania rynkowe. Jednocześnie jest już on na poziomie istotnie wyższym niż w marcu br., a więc powrócił do poziomów sprzed wybuchu pandemii. W porównaniu do danych dotyczących marca, kwietnia i maja, czerwcowy odczyt wskaźnika PMI i jego struktura rodzą zdecydowanie więcej optymizmu. Po pierwsze dlatego, że spadek zamówień był – jak wskazuje Markit - najsłabszy od sierpnia 2019 r. Po drugie dlatego, że poziom nowych zamówień eksportowych wprawdzie ponownie się obniżył (kontrakty zagraniczne spadają nieustannie od sierpnia 2018 r.), jednak czerwcowe tempo spadku było najwolniejsze od lutego. Po trzecie dlatego, że w czerwcu produkcja przemysłowa spadła dwudziesty miesiąc z rzędu, ale tempo spadku wyhamowało do najniższego poziomu od czterech miesięcy. I po czwarte dlatego, że polscy przedsiębiorcy byli wreszcie bardziej optymistyczni odnośnie przyszłej 12-miesięcznej produkcji niż w kwietniu czy maju.

Wskaźnik PMI znajduje się nadal poniżej neutralnego progu 50.0 pkt, co wciąż sygnalizuje trudne warunki gospodarcze w polskim sektorze wytwórczym. Niemniej jednak jego silne odbijanie z miesiąca na miesiąca potwierdza, że polska gospodarka dość dobrze radzi sobie z wychodzeniem z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Są to ponadto kolejne dane sugerujące ograniczoną skalę recesji w polskiej gospodarce – nadal oczekuję nadal około 3.5% spadku PKB w 2020 r. Bardzo również cieszy większy optymizm badanych przedsiębiorców.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat