MakroExpress: Wskaźnik PMI w czerwcu wzrósł do 59.4pkt

Makro Express

Wskaźnik PMI w przetwórstwie wzrósł w czerwcu do 59.4pkt z 57.2pkt w maju. Konsensus rynkowy wskazywał na spadek wskaźnika do 57.1pkt.
Z informacji opublikowanych przez Markit wynika, że w czerwcu br. tempo ekspansji w przemyśle zarejestrowało rekordową wartość drugi miesiąc z rzędu, a poziom zaległości produkcyjnych wzrósł w bezprecedensowym stopniu. Nowe zamówienia wzrosły w najszybszym tempie w historii badań, napędzając wzrost produkcji, zatrudnienia oraz aktywności zakupowej. Najnowsze dane wykazały również bezprecedensowe presje inflacyjne oraz bezprecedensowe opóźnienia w dostawach środków produkcji do polskich fabryk.

Wnioski: Wskaźnik PMI w polskim przetwórstwie osiągnął w czerwcu br. najwyższy w historii badań poziom, przebijając po raz kolejny oczekiwania rynkowe. Z danych Markitu wynika, że w bardzo szybkim, wręcz rekordowym tempie, rosną wszystkie subkomponenty wskaźnika, a w szczególności zamówienia, produkcja i zatrudnienie. To, co niepokoi, to cały czas obserwowane niedobory podaży surowców i wąskie gardła w transporcie, które mocno podbijają koszty produkcji. Wg badań Markitu tempo inflacji odnotowało w czerwcu br. rekordowy poziom, czwarty miesiąc z rzędu. Niestety koszty te przenoszone są na klientów, rosną zatem ceny wyrobów gotowych, co odzwierciedla publikowany co miesiąc wskaźnik CPI.

Publikowane w ostatnich miesiącach odczyty wskaźnika PMI wskazują, że polska gospodarka ma przed sobą okres intensywnego wzrostu. W szczególności, świetlana przyszłość czeka polski przemysł. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie ten obszar gospodarki będzie stał za dynamicznym przyspieszeniem wzrostu PKB. Gorzej może nadal performować sektor usług, zwłaszcza jeśli 4 fala pandemii będzie zmuszać rządy, także w Polsce, do wprowadzania ponownych restrykcji i ograniczeń. Kosztem tego dynamicznego rozwoju już jest, i nadal będzie, wysoka inflacja. Nie tylko w tym roku, ale w mojej ocenie także w roku przyszłym. Dlatego konieczne będzie rozpoczęcie zacieśniana polityki monetarne, i to najprawdopodobniej już w tym roku.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat