r.

MakroExpress: Wskaźnik PMI w listopadzie wzrósł do 43.4pkt z 42.0pkt w październiku

Wskaźnik PMI w przetwórstwie wzrósł w listopadzie do 43.4pkt z 42.0pkt w październiku. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost wskaźnika do 43.0pkt.

Wnioski: Wskaźnik PMI wzrósł w listopadzie, osiągając poziom najwyższy od czerwca br., ale jednocześnie nadal znajduje się poniżej granicy 50pkt i jak wskazuje w raporcie S&P Global oznacza to, że polski sektor wytwórczy wciąż gwałtownie się kurczy. Z raportu wynika, że w listopadzie ponownie mocno spadły produkcja i nowe zamówienia, w tym nowe zamówienia od klientów międzynarodowych spadły 9 miesiąc z rzędu i znów w zauważalnym stopniu. W związku z taką sytuacją wiele firm ograniczyło ponownie zatrudnienie (poziom zatrudnienia spadł 6 miesiąc z rzędu), spadła także aktywność zakupowa firm (w największym stopniu od kwietnia 2020 r.) i spadły zapasy pozycji zakupionych. To, co uległo poprawie i dzięki czemu ogólny wskaźnik PMI wzrósł w listopadzie, to ograniczenie inflacji kosztowej, która spadła do najniższego poziomu od ponad 2 lat, choć jednocześnie ogólne ceny nadal rosły w przyspieszonym tempie i ceny wyrobów gotowych też gwałtownie wzrosły. Druga pozytywna wiadomość z dzisiejszego komunikatu to fakt, że do najwyższego poziomu od 3 miesięcy wzrósł optymizm biznesowy firm.

Choć wskaźnik PMI uległ poprawie w listopadzie, to w zasadzie obraz polskiego przetwórstwa nie uległ większym zmianom. Firmy dość mocno odczuwają słabnący popyt w kraju i zagranicą, dostosowując do sytuacji swoje działania, w tym ograniczając produkcję. Z opublikowanego raportu można wnioskować, że będziemy mieli dalsze hamowanie zatrudnienia i w powiązaniu z tym wzrost bezrobocia, choć nie powinien to być duży wzrost. Drugi wniosek jest taki, że topniejące zapasy w firmach znajdą odzwierciedlenie w ich dużo niższym wkładzie do PKB w czwartym kwartale br. Trzeci wniosek wreszcie jest taki, że pojawia się szansa na wyhamowanie inflacji konsumenckiej za kilka miesięcy w związku z zauważalnym i odczuwanym już przez firmy spadkiem presji kosztowej.

Opublikowane dziś dane będą zapewne wskazywane przez część RPP jako argument za stabilizacją stóp procentowych w grudniu i kolejnych miesiącach.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły