MakroExpress: Wskaźnik PMI w styczniu spadł do 47.4pkt

Makro Express

Wskaźnik PMI w przetwórstwie spadł w styczniu do 47.4pkt z 48.0pkt w grudniu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost wskaźnika do 48.3pkt.
Z informacji opublikowanych przez Markit wynika, że w styczniu nastąpił spadek produkcji, nowych zamówień, aktywności zakupowej polskich producentów oraz nowych miejsc pracy w sektorze. Poziom zatrudnienia obniżył się, wg Markitu, w najszybszym tempie od października 2009 r., a tempo spadku kontraktów eksportowych przyspieszyło po spowolnieniu odnotowanym pod koniec zeszłego roku. Wprawdzie prognozy polskich przedsiębiorców odnośnie przyszłej produkcji, jak zaznacza Markit, ponownie uległy poprawie, lecz wciąż były relatywnie słabe.

Wnioski: Początek nowego roku przyniósł spadek wskaźnika PMI w Polsce. Po dwóch z rzędu miesiącach wzrostu nastąpił powrót do poziomu mniej więcej z września ub.r. Największym cieniem na styczniowych nastrojach menedżerów logistyki, jak wynika z badań Markitu, położyły się oczekiwania co do rynku pracy. W szczególności chodzi o oczekiwane duże cięcia etatów w przemyśle. Na drugim miejscu znalazł się Wskaźnik Czasu Dostaw. Słabo wypadły także nowe zamówienia, których tempo spadku było wciąż szybkie, choć pewnym optymizmem napawa to, że jednocześnie było to tempo najsłabsze od sierpnia ub.r. Pocieszające w tym całym obrazie jest to, że prognozy polskich firm przemysłowych odnośnie bieżącego roku były w styczniu najlepsze od ośmiu miesięcy. Jest zatem nadzieja, że po zawirowaniach na początku roku, które mogły mieć wpływ na nastroje w przemyśle (jak konflikt na linii USA - Iran, wybuch epidemii koronawirusa, czy brexit), nastąpi pewne uspokojenie i jednak powrót wskaźnika PMI na wyższe poziomy w kolejnych miesiącach.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat