MakroExpress: PKB w Q1’19: 4.6%r/r (flash estimate)

Makro Express

Według szybkiego szacunku GUS tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosło 4.6%r/r wobec wzrostu o 4.9%r/r w czwartym kwartale 2018 r. Jest to wynik wyższy od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 4.4%r/r i zgodny z moją prognozą. Kolejny szacunek PKB i jego pełna struktura opublikowane zostaną 31 maja br. 

Wnioski: Tempo wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale br. było wg wstępnych wyliczeń GUS niższe w porównaniu do zanotowanego w ostatnim kwartale poprzedniego roku. Należy jednak podkreślić, że dynamika na poziomie 4.6%r/r to nadal bardzo dobry wynik, przewyższający prognozy rynkowe chociażby ze stycznia br. Struktura wzrostu PKB pozostaje na razie nieznana, ale można szacować że konsumpcja gospodarstw domowych rosła nieco poniżej 4.0%r/r, konsumpcja publiczna powyżej 4.0%r/r, a inwestycje w okolicach 5.0-6.0%r/r. Negatywny wkład we wzrost PKB, choć raczej jedynie nieznaczny, mógł mieć eksport netto.  

Tempo wzrostu gospodarczego w drugim kwartale br. może się jeszcze nieco obniżyć (chociażby ze względu na zeszłoroczną wysoką bazę odniesienia), natomiast w drugiej połowie roku może ponownie wrócić powyżej 4.5%r/r. Przyspieszenie możliwe będzie dzięki konsumpcji gospodarstw domowych, która ma szansę ponownie rosnąć w tempie przekraczającym 4.0%r/r ze względu na kolejną pulę transferów socjalnych. Umiarkowanie zwiększać się także powinna dynamika inwestycji. W efekcie w całym 2019 r. dynamika PKB może wynieść 4.5%. Zagrożeniem jest sytuacja zewnętrzna, a w szczególności możliwe głębsze spowolnienie gospodarcze w Niemczech (zwłaszcza jeśli okazałoby się że prezydent USA D.Trump nakłada na europejskie samochody 25%-owe cła), eskalacja wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami, czy wciąż niewiadomy kształt Brexitu. 

Opublikowany dziś wstępny szacunek PKB w pierwszym kwartale br. jest nieco wyższy od prognozy NBP zawartej w marcowej projekcji, ale jednocześnie nie jest raczej zaskoczeniem dla RPP. Większą uwagę Rady przykuwać będzie zapewne inflacja, która w dość krótkim czasie istotnie przyspieszyła i nie jest pewne co będzie się z nią dalej dziać ze względu na wiele obszarów niepewności (ceny ropy naftowej na świecie, niesprzyjające warunki pogodowe dla upraw rolnych). Do zaostrzania stanowiska dotyczącego stóp procentowych raczej w RPP nie dojdzie, ale prawdopodobnie z większą ostrożnością Rada wypowiadać się będzie na temat horyzontu stabilizacji stóp.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat