MakroExpress - Płace w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu: 2.5%r/r, zatrudnienie: 0.9%r/r

Makro Express

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w czerwcu o 2.5%r/r wobec wzrostu o 3.2%r/r w maju, co jest wynikiem słabszym od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 4.1%r/r i mojej prognozy na poziomie 3.5%r/r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0.9%r/r wobec wzrostu o 1.1%r/r w poprzednim miesiącu. Realny fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw (po uwzględnieniu wskaźnika CPI) wzrósł w czerwcu o 4.3%r/r wobec wzrostu o 5.3%r/r w maju.

Wnioski: Czerwcowe dane z rynku pracy rozczarowały, niemniej jednak patrząc na całe półrocze można oceniać go jako względnie stabilny. Tempo wzrostu zatrudnienia w dużych przedsiębiorstwach przez ostatnie kilka miesięcy było takie samo (wynosiło 1.1%r/r) i na tym tle nieco niepokojące wydaje się wyhamowanie dynamiki do 0.9%r/r w czerwcu. Ale może okazać się że było to tylko chwilowe wyhamowanie. W okresie od stycznia do czerwca przybyło w sektorze przedsiębiorstw w sumie 28.7 tys. miejsc pracy, podczas gdy w okresie analogicznym 2014 r. było to 35.1 tys. etatów. Jest więc trochę słabiej, mimo przyspieszenia tempa wzrostu PKB, i w związku z tym pozostaje pewien niedosyt. Płace w sektorze przedsiębiorstw rosły nominalnie w pierwszej połowie br. o 3.5%r/r, ale w ujęciu realnym (czyli po uwzględnieniu wskaźnika cen towarów i usług) rosły średnio o 4.8%r/r. Gospodarstwa domowe zatem za otrzymywane wynagrodzenie mogły nabywać więcej produktów i usług. Dalszy rozwój sytuacji na rynku pracy zależeć będzie od tego co dziać się będzie w gospodarce. Zakładając że tempo wzrostu gospodarczego będzie przyspieszać w drugiej połowie br., również na rynku pracy powoli powinno być widać oznaki ożywienia. Prawdopodobnie jednak wyraźna poprawa nastąpi dopiero wtedy gdy dynamika PKB znajdzie się w okolicach 4.0%r/r.

Dzisiejsze dane nie zmieniają nic jeśli chodzi o perspektywy polityki pieniężnej. Rada Polityki Pieniężnej, uwzględniając obecny poziom deflacji i tempo wzrostu gospodarczego, jak również prognozy na kolejne kwartały, do końca swojej kadencji nie zmieni już poziomu stóp procentowych. Nowa Rada także moim zdaniem nie będzie się spieszyć ze zmianami poziomu stóp. Dlatego mogą one zostać na obecnych poziomach do końca 2016 r.

 

Drukuj komunikat