MakroExpress: Płace w sektorze przedsiębiorstw w lutym: 7.7%r/r, zatrudnienie: 1.1%r/r

Makro Express

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lutym nominalnie o 7.7%r/r wobec wzrostu o 7.1%r/r w styczniu, co jest wynikiem wyższym od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 7.0%r/r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lutym o 1.1%r/r wobec takiego samego wzrostu w styczniu i średnich oczekiwań rynkowych również na poziomie 1.1%r/r. Realny fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw (po uwzględnieniu wskaźnika CPI) wzrósł w lutym o 4.0%r/r wobec wzrostu o 3.9%r/r w styczniu.

Wnioski: Lutowe dane z rynku pracy nie są zaskoczeniem. Tempo wzrostu zatrudnienia ustabilizowało się na niskim poziomie, a tempo wzrostu płac pozostało relatywnie wysokie. W przypadku tych ostatnich spory wzrost w ujęciu miesięcznym, bo o 0.9%, i to mimo najkrótszego miesiąca w roku, sugeruje, że w sektorze przedsiębiorstw następowały albo dalsze podwyżki płac, albo wypłacane były różnego rodzaju premie i bonusy. Niestety lutowe dane z rynku pracy mogły być ostatnimi tak dobrymi, przynajmniej na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy. W związku z pandemią koronawirusa na świecie, w tym także rozprzestrzenianiem się patogenu w Polsce, niemalże z dnia na dzień pracę wstrzymać musiały niektóre fabryki i zakłady, a wiele z nich działa w ograniczonym zakresie. Znajdzie to odzwierciedlenie zarówno w statystykach dotyczących zatrudnienia, jak i płac. Na ten moment trudno jeszcze określić jak bardzo negatywny będzie to efekt, gdyż nie wiadomo jak długo jeszcze świat zmuszony będzie funkcjonować w tych nadzwyczajnych warunkach.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat