r.

MakroExpress: Produkcja budowlano-montażowa w lutym: +6.6%r/r; sprzedaż detaliczna: +10.8%r/r (nominalnie), -5.0%r/r (realnie)

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w lutym o 6.6%r/r wobec wzrostu o 2.4%r/r w styczniu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 1.3%r/r.

Sprzedaż detaliczna wzrosła w lutym nominalnie o 10.8%r/r wobec wzrostu o 15.1%r/r w poprzednim miesiącu. Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się sporo niższa od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 13.9%r/r. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna spadła w lutym o 5.0%r/r wobec wzrostu (po korekcie) o 0.1%r/r w styczniu i średnich oczekiwań rynkowych wskazujących na spadek o 1.5%r/r.

Wnioski: Mamy dziś dwa zaskoczenia. Pierwszym jest bardzo wysoki wzrost produkcji budowlano-montażowej, drugim zaś znacznie głębsze od prognoz hamowanie sprzedaży detalicznej. W pierwszym przypadku, jak można sądzić, pozytywnie oddziaływała w lutym pogoda, ale też wzrost aż o 21.5%r/r w kategorii „Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (czyli dróg, torów, mostów itp.), sugeruje natężenie prac powiązane prawdopodobnie z kończącą się perspektywą unijną. W samym wznoszeniu budynków miał miejsce w lutym spadek o 2.8%r/r, zresztą liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w lutym, też dość mocno spadała.

Jeśli o sprzedaż detaliczną chodzi, to nominalnie mamy wzrosty r/r we wszystkich raportowanych przez GUS kategoriach, natomiast po uwzględnieniu inflacji sytuacja wygląda znacznie gorzej. Największe realne spadki w lutym miały miejsce w przypadku paliw stałych i ciekłych, mebli i RTV/AGD oraz w kategorii „pozostałe”. Zakupy Polaków kurczą się w szybkim tempie, na co wpływ ma wysoka inflacja i jednocześnie malejąca siła nabywcza wynagrodzeń i świadczeń, nawet jeśli one nominalnie rosną. W najbliższych miesiącach, a przynajmniej tak długo jak inflacja nie zacznie mocniej hamować, sytuacja nie ulegnie zmianie i nadal będziemy notować ujemne dynamiki realne sprzedaży detalicznej. Ostatecznie znajdzie to odzwierciedlenie w spadku konsumpcji w pierwszym kwartale br. (w mojej ocenie głębszym niż w czwartym kwartale 2022 r.), a to – w dalszej kolejności – w ujemnej dynamice PKB w tym okresie.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły