MakroExpress: Produkcja budowlano-montażowa w marcu: 10.8%r/r

Makro Express

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w marcu o 10.8%r/r wobec wzrostu o 15.1%r/r w lutym. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 9.8%r/r.  

Wnioski: Opublikowana dziś marcowa dynamika produkcji budowlano-montażowej okazała się wyższa od oczekiwań rynkowych, zaskakując pozytywnie drugi miesiąc z rzędu. W całym pierwszym kwartale produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 9.4%r/r. Jest to wzrost sporo wolniejszy w porównaniu z czwartym kwartałem 2018 r., ale jednocześnie i tak wyższy niż można było spodziewać się jeszcze w styczniu. Kolejne miesiące br. mogą przynieść okresowo ponownie dwucyfrowe wzrosty produkcji budowlano-montażowej, biorąc pod uwagę malejącą zeszłoroczną bazę odniesienia, a jednocześnie nadal wysoką aktywność rynku mieszkaniowego i kontynuowane (choć na mniejszą skalę niż rok temu) projekty infrastrukturalne współfinansowane przez UE.  

Z danych z gospodarki realnej, jakie napłynęły w ostatnim czasie, wynika że PKB w pierwszych trzech miesiącach br. rósł w tempie przekraczającym 4.0%r/r, ale jednocześnie poniżej 5.0%r/r. Na tle Europy Zachodniej, czy nawet naszych sąsiadów, jest to wciąż wysokie tempo wzrostu gospodarczego, które w kolejnych kwartałach zostanie podtrzymane m.in. przez transfery socjalne. W całym 2019 r. dynamika PKB, wg moich prognoz, ma szansę osiągnąć 4.5%.

 

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat