r.

MakroExpress: Produkcja budowlano-montażowa w styczniu: -6.1%r/r

Produkcja budowlano-montażowa spadła w styczniu o 6.1%r/r wobec wzrostu o 14.0%r/r w grudniu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 5.5%r/r.

Wnioski: Styczniowe dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej okazały się sporym negatywnym zaskoczeniem. Ostatnie miesiące niosą – ogólnie rzecz biorąc - spore wahania dynamiki produkcji budowlano-montażowej.

Szczegółowe dane GUS pokazują, że w styczniu br. wzrosła produkcja w przypadku przedsiębiorstw realizujących prace budowlane specjalistyczne (o 0.5%r/r), spadła natomiast w przypadku jednostek zajmujących się wznoszeniem budynków (o 7.3%r/r) oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 10.5%r/r). Jak wskazuje GUS w komunikacie, produkcja budowlano–montażowa w styczniu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, była niższa zarówno dla robót o charakterze inwestycyjnym (o 2.1%), jak i remontowym (o 12.3%). Przed rokiem były to wzrosty odpowiednio o 3.0% oraz 0.5%.

Opublikowane dziś dane wydają się wskazywać na wstrzymanie się sektora budowlanego na początku br. z aktywnością, po jej wyraźnym zwiększeniu w samym końcu poprzedniego roku. Być może jest to przerwa spowodowana m.in. oczekiwaniem na pewne rozstrzygnięcia prawne, w tym dotyczące nowego programu „Kredyt na start”. Inne opublikowane dziś dane, tj. dotyczące pozwoleń na budowę (wzrost w styczniu 34.1%r/r) czy liczby rozpoczętych budów (wzrost o 66.4%r/r), sugerują jednak, że w kolejnych miesiącach wyniki budownictwa powinny być znacznie lepsze.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły